arrow-circle-down arrow-circle-left arrow-circle-up arrow-down arrow-left arrow-line-right arrow-right arrow-up ballon close facebook filter glass lock menu phone play point q question search target twitter
X

Área cultural / edicións

Publicacións

arquia/teses

Colección: arquia/teses
Dirección: Carlos Martí Arís / José Antonio Sosa

A colección arquia/teses céntrase na publicación das teses doutorais premiadas na Convocatoria Ibérica do Concurso bienal de teses de arquitectura da Fundación Arquia e o Premio Europeo Manual de Solá-Morales de teses de urbanismo, que conforma un fondo editorial de teses relevantes cuxos textos surxen da destilación dun intenso e prolongado traballo de investigación arquitectónica e conteñen achegas orixinais e inéditas sobre os temas que afrontan. É dicir, transcenden o ámbito da súa estrita especialidade e adquiren un interese xeral para a disciplina arquitectónica ao poñer un valioso material ao alcance do público que de outro modo resultaría dificilmente accesible.


#arquiateses #investigación #tesesarquitectura

arquia/la cimbra

Colección: arquia/la cimbra
Dirección: (Luís Martínez Santamaría ata 2015)
Actualmente consello editorial Fundación arquia

No concernente á teoría e crítica da arquitectura, é necesario considerar que xa non posúe a solidez nin a compactidade dos antigos tratados. A súa condición actual é máis lixeira e volátil, manifestándose ocasionalmente en artigos, debates e entrevistas. Para conservar ese saber etéreo, a colección la cimbra recompila as achegas de aqueles autores que desenvolveron un pensamento intenso ao redor da arquitectura.

#lacimbra #críticaarquitectónica #pensamento


arquia/temas

Colección: arquia/temas
Dirección: Consello editorial Fundación Arquia

A colección arquia/temas caracterízase pola publicación de monografías de arquitectos/as ou compilacións temáticas de obras arquitectónicas (con material inédito e orixinal de arquivo), así como tratados e proxectos de investigación (procedentes de convocatorias competitivas e grupos de investigación consolidados) con difícil encaixe comercial, pero de indubidable interese, que adoito quedan fóra do mundo editorial e, por tanto, resultan dificilmente accesibles. arquia/temas pretende cubrir ese espazo baleiro concentrando obras heteroxéneas capaces de xerar un debate aberto sobre a práctica e a crítica arquitectónica.

#arquiatemas #reflexión

arquia/e-temas

Colección: arquia/e-temas
Dirección: Fundación Arquia / Mónica Bonafonte

A colección arquia/e-temas é unha publicación en formato dixital que permite a visualización, interacción (formato web App) ou a descarga directa gratuíta para os usuarios acreditados. Este formato, máis áxil e intuitivo, presenta características e funcionalidades adaptadas ao tema e ao contido, achegando novas ferramentas para o profesional da arquitectura. Por tanto, ofrece ao colectivo un soporte instrumental para a formación no exercicio da profesión, nos seus diferentes perfís, e inclúe procedementos, información técnica, así como boas prácticas arquitectónicas.

Sin Prejuicios

Colección: Sen Prexuízos
Dirección: Fundación Arquia 

A colección Sin Prejuicios céntrase na publicación de manuscritos que, polo seu formato e contido, breve e conciso, teñen o obxectivo de difundir e achegar a arquitectura e o dereito, así como outras disciplinas afíns, ao cidadán non especializado, mediante temáticas que aborden a interdisciplinariedade entre arquitectura e dereito ou outras materias para contribuír e afianzar un espírito crítico e unha curiosidade sen prexuízos, tal como afirmaba Walt Whitman: «Be curious, not judgmental» («Sé curioso, non prexuicioso»); grazas a autores e autoras de recoñecida traxectoria profesional nos seus respectivos ámbitos de especialización.
arquia/contextos

Colección: arquia/contextos
Enderezo: Fundación Arquia / Los libros de la Catarata

A colección arquia/contextos, editada conxuntamente pola Fundación Arquia e a editorial Los libros de la Catarata, intégrase dentro das actividades da institución e caracterízase principalmente pola difusión da cultura arquitectónica e a aproximación da figura do arquitecto á sociedade.

O «contexto» actual fai pertinente unha reflexión sobre o papel da arquitectura a través dunha análise das esixencias da sociedade e, paralelamente, un achegamento á cidadanía da utilidade dos coñecementos, servizos e habilidades dos arquitectos coa finalidade de afianzar criterios que permitan unha maior compresión do quefacer arquitectónico e a súa contribución á sociedade. Desta maneira, establecéronse catro primeiras liñas editoriais que comprenden: a actualidade do pasado ou o legado dos arquitectos; participación e democratización da arquitectura; innovación, emprendemento e creatividade; e finalmente, arquitectura e cidade.

A colección arquia/contextos resultou SELECCIONADA nos PREMIOS FAD 2016 de pensamento e crítica pola iniciativa editorial.

Pode adquirir os exemplares aquí.

arquia/otras ediciones

Colección: arquia/otras ediciones
Enderezo: Ministerio de Fomento / Fundación Arquia

Fundación arquia edita y publica, en colaboración con otras instituciones nacionales e internacionales, catálogos de exposiciones y bienales de arquitectura, anuarios, atlas y guías de arquitectura, etc... entre las que se encuentran la Bienalle di Venecia, Bienal de Arquitectura Española e Iberoamericana, bienal del paisaje; así como las ediciones arquia/próxima y otros premios de arquitectura, que permite situarnos en la actualidad arquitectónica.

Actualmente está ampliando su colaboración con otras instituciones para realizar mayor difusión de la arquitectura contemporánea española, así como sus principales protagonista.


arquia/periódicos

Colección: arquia/xornais (newspapers)
Enderezo: Fundación Arquia

A colección arquia/xornais editada pola Fundación Arquia está composta por xornais que acompañan tanto as exposicións das diferentes bienais de arquitectura promovidas polo Ministerio de Fomento coma as do programa de bolsas da Fundación Arquia. É un formato que permite unha difusión ampla e áxil entre o público interesado e, á vez, é un bo soporte para a comunicación dos proxectos premiados.

Rexístrate na Fundación

Rexístrate como usuario da Fundación nos diferentes perfís de usuario