arrow-circle-down arrow-circle-left arrow-circle-up arrow-down arrow-left arrow-line-right arrow-right arrow-up ballon close facebook filter glass lock menu phone play point q question search target twitter
X

A fundación

Sobre a fundación

En 1990, Arquia/banca crea a súa fundación e, dende os seus comezos, o seu obxectivo foi promover e difundir proxectos de carácter cultural, social, asistencial, profesional e formativo no eido da arquitectura, construción, deseño e urbanismo. Ao longo destes anos, foise axeitando ás circunstancias de cada momento e, na última década, triplicou a dotación destinada ás súas actividades en resposta ao aumento das necesidades do colectivo con motivo da conxuntura económica.

 • Presentación
 • AS FUNDACIÓNS NON SON TAN SÓ INSTITUCIÓNS PARA O BEN COMÚN, SENÓN TAMÉN UNHA EXPRESIÓN DA SOCIEDADE LIBRE EN QUE QUEREMOS VIVIR. WALTER SCHELL

  Fundación Arquia destaca polo seu continuo labor e preocupación constante na difusión da cultura arquitectónica co obxectivo de mellorar a imaxe do arquitecto e a súa obra na sociedade.

  Os nosos valores baséanse en 4 alicerces básicos: A transparencia como resposta a unha sociedade cada vez máis esixente, sendo cristalinos á hora de mostrar, non só como se xestionan os recursos que recibimos, senón tamén mostrando o proceso de selección e adxudicación dos diferentes concursos que a fundación convoca, cuxo criterio común é a renovación anual de cada xurado ou tribunal.

  A comunicación, como vehículo para chegar fluidamente a todos os axentes do sector. Con motivo do carácter extraterritorial intrínseco da Fundación, referénciase a web como punto de difusión e encontro, aproximando de forma global a realidade dos profesionais á sociedade, tanto no ámbito nacional coma internacional.

  A participación e bo goberno, entendendo este como a capacidade de optimizar ao máximo os recursos.

  O ámbito territorial da fundación esténdese a toda a Unión Europea e Latinoamérica, desenvolvendo principalmente a súa actividade en España. Inscrita no Rexistro de Fundacións do Ministerio de Cultura, co núm. 167, por Orde de 27 de xuño de 1990

  Denominación social:

  Fundación Arquia - NIF: G59417279 Inscrita no Rexistro de Fundacións do Ministerio de Cultura, co núm. 167, por Orde de 27 de xuño de 1990

 • Organización
 • SE AS FUNDACIÓNS NON EXISTISEN, HABERÍA QUE INVENTALAS, PARA QUE REALIZASEN XUSTAMENTE O QUE A MIN ME PARECE A SÚA FUNCIÓN PRIMORDIAL: SER VANGARDA DA SOCIEDADE, VANGARDA SOCIAL. JOSÉ LUIS SAMPEDRO

  Padroado e dirección

  Según lo dispuesto en el artículo 11 de los Estatutos de la Fundación Arquia, el Patronato estará integrado por las personas que en cada momento sean miembros del Consejo de Administración de ARQUIA BANK, S.A. y su Director General, así como por un máximo de dos personas designadas por dicho Consejo de Administración.

  Señalados con (*) los miembros de la Comisión Delegada

  Francisco Javier Navarro Martínez

  Presidente

  Don Francisco Javier Navarro Martínez naceu en Zaragoza e dende 1973 é arquitecto titulado pola Escola Técnica Superior de Arquitectura de Navarra.
  Arquitecto de dilatada traxectoria profesional, levou a cabo múltiples proxectos de edificación no ámbito privado.
  Socio fundador de Arquia Caixa de Arquitectos no ano 1983 e conselleiro da mesma até o ano 2003, en que foi nomeado presidente da Caixa e da Fundación Arquia, fundación cuxo obxecto social é a promoción e fomento de fins de carácter cultural, social, asistencial, profesional e formativo no campo da arquitectura, a construción, o deseño, o urbanismo e, en xeral, de todo aquilo relacionado coa actividade dos arquitectos.

  Alberto Alonso Saezmiera

  Vicepresidente 1º

  Arquitecto pola Escola Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, especialidade en Urbanismo (1975).
  Secretario do Colexio Oficial de Arquitectos de Málaga dende maio de 1977 até maio de 1979.
  Secretario do Colexio Oficial de Arquitectos de Málaga dende maio de 1981 até maio de 1983.
  Vogal da Xunta de Goberno do Colexio Oficial de Arquitectos de Andalucía Oriental durante 8 anos.
  Presidente do Colexio Oficial de Arquitectos de Málaga durante 8 anos (1983-1987 e 1993-1997).
  Fundador da Comisión de Cultura do Colexio Oficial de Arquitectos de Málaga.
  Fundador da Cooperativa de Arquitectos de Málaga.
  Vogal adxunto da Cámara de Comercio de Málaga durante 2 anos...

  Carlos Gómez Agustí (*)

  Vocal

  Arquitecto pola ETS de Arquitectura de Madrid
  Patrón da Fundación Arquia dende 1999
  Patrón da Fundación Arquitectura COAM dende 1993 a 2002
  Patrón da Fundación Do.co.mo.mo. dende 2006
  Membro da Comisión Delegada da Fundación Arquia de 2004 a 2011
  Membro da Comisión Técnica do Do.co.mo.mo. dende 2006
  Exercicio libre da profesión de arquitecto
  Premios de vivenda social en case 700 vivendas de protección en programas públicos (Móstoles, Madrid (5) e...

  Fernando Díaz-Pinés Mateo (*)

  Vocal

  Fernando Díaz-Pinés Mateo (Ceuta, 1959).
  Arquitecto pola Escola Técnica Superior de Arquitectura de Madrid coa especialidade de Urbanismo en 1984.
  Doutor arquitecto (sobresaliente cum laude) pola Escola Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid coa tese titulada «Santa Iglesia Catedral de San Antolín, de Palencia. Análisis e historia de la arquitectura de la “Bella Desconocida”» (1994)
  Profesor asociado na cátedra de Expresión Gráfica da Arquitectura (1989-1991) na ETSAM, profesor asociado de Proxectos Arquitectónicos (1991-1995), profesor titular interino (1995-1997) e profesor titular de universidade dende 1997, é responsable da materia de Proxectos I (hoxe Proxectos I e II do Grao en Fundamentos...

  Montserrat Nogués Teixidor (*)

  Vocal

  MONTSERRAT NOGUES I TEIXIDOR, (Xirona 1955)
  Arquitecta pola Escola Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona coa especialidade de Proxectos, Urbanismo e Historia, en 1983.
  Arquitecta responsable dos servizos culturais e biblioteca da demarcación de Xirona do COAC (1985-1990).
  Comisaria e deseñadora de diferentes exposicións; organizadora de obradoiros, ciclos de conferencias e coordinadora de diversas publicacións e libros de arquitectura do COAC.
  Arquitecta responsable da Área de Infraestrutura e Obra Pública do Concello de Calonge (2000-2003).
  Desenvolve a súa actividade profesional como arquitecta liberal e en colaboración con diferentes arquitectos e...

  Sol Candela Alcover

  Directora

  En 1986 obtén o título de arquitecto, especialidade Edificación, pola Escola Técnica Superior de Arquitectura de Valencia. Premio proxecto fin de carreira pola Consellaría de Obras Públicas, Urbanismo e Transporte.
  Continua reciclaxe profesional tanto en materias técnicas, taxacións e valoracións, coma en lexislación do solo e intervención en patrimonio, que, unida á experiencia adquirida, lle permitiu coñecer e estudar mellor a arquitectura en relación coa sociedade e a figura do arquitecto.
  Dende a súa incorporación ao Colexio Oficial de Arquitectos da Comunidade Valenciana (COACV) realizou numerosos proxectos no exercicio ininterrompido da profesión á vez que ocupou distintos cargos dentro dos órganos de goberno da estrutura colexial...

  Organigrama Fundación Arquia

  A seguir podes descargar o arquivo PDF do organigrama de funcionamento da Fundación Arquia.

 • Transparencia
 •  A transparencia e a rendición de contas son signos da identidade de Fundación Arquia. Como pon de manifesto a nosa visión, apostamos por ser unha organización cada día máis eficaz, eficiente, ben xestionada, orientada a resultados, transparente e comprometida con render contas á profesión e, en definitiva, á sociedade.

   A transparencia e a rendición de contas son dous aspectos chave para manter a confianza e a credibilidade da profesión e a sociedade na Fundación Arquia.

   Fundación Arquia audita anualmente as súas contas económicas, que se atopan inscritas nos rexistros públicos correspondentes. A través desta páxina, publicamos e actualizamos permanentemente toda a información da nosa actividade.

 • CONVENIOS
 • A seguir detallamos os diferentes convenios que a Fundación Arquia subscribe cos diferentes axentes que interveñen no desenvolvemento das nosas actividades

  Convenio BOLSAS - FQ Bolseiro

  Convenio resultado do programa arquia/bolsas no que a Fundación Arquia e o bolseiro premiado acordan as condicións das prácticas non-laborables.

  Convenio bolsas - FQ_Estudio

  Convenio resultado do programa arquia/bolsas e subscrito entre a Fundación Arquia e o estudio de acollida do bolseiro en que se acordan as condicións de recepción do bolseiro por parte do estudio receptor.

  Convenio BOLSAS - FQ_Escolas

  Convenio resultado do programa arquia/bolsas e subscrito entre a Fundación Arquia e a ETS de Arquitectura de procedencia do bolseiro cuxo obxectivo é permitir a validación das prácticas realizadas no estudio de destino por créditos académicos. Os convenios asinados que se achegan corresponden ás escolas de Arquitectura de: Valladolid, A Coruña, Camilo José Cela, CESUGA, Francisco de Victoria, La Salle-Ramón Llull, Las Palmas de Gran Canaria, Universidade Pontificia de Salamanca, San Sebastián, Sevilla, Madrid, Granada, Europea, Universidade Internacional de Cataluña, Afonso X o Sabio, Vallés, Barcelona, Valencia, S.E.K.

  Convenio BIBLIOTECA NACIONAL ESPAÑA

  Convenio resultado do programa de publicacións da Fundación Arquia e subscrito entre esta e a Biblioteca Nacional de España, por que se acordan as características e condicións para a co-edición da publicación «Dibujos de arquitectura y ornamentación de la Biblioteca Nacional. Siglo XIX». (2 volumes)

  Convenio MINISTERIO DE FOMENTO 2014

  Convenio entre a Fundación Arquia e a Dirección Xeral de Arquitectura Vivenda e Solo do Ministerio de Fomento que establece as bases de cooperación entre ambas as entidades para a realización da web de promoción e difusión da arquitectura española en que ambas as entidades achegan e comparten contidos.

  Convenio MINISTERIO DE FOMENTO 2015

   Convenio entre a Fundación Arquia e a Dirección Xeral de Arquitectura Vivenda e Solo do Ministerio de Fomento que establece as bases de cooperación entre ambas as entidades para a realización da web de promoción e difusión da arquitectura española en que ambas as entidades achegan e comparten contidos.
  Coa mesma finalidade, no marco do programa anual de bolsas da Fundación Arquia convocáronse 3 bolsas de prácticas na Dirección Xeral de Arquitectura, Vivenda e Solo do Ministerio de Fomento orientadas á xeración dunha parte do contido da plataforma web.

  Convenio MINISTERIO de FOMENTO 2016

  Convenio entre Fundación Arquia y la Dirección General de Arquitectura Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento que establece las bases de cooperación entre ambas entidades para la realización de la web de promoción y difusión de la arquitectura española en la que ambas entidades aportan y comparten contenidos.
  Con la misma finalidad, en el marco del programa anual de becas de la Fundación Arquia se han convocado 3 becas de prácticas en la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, orientadas a la generación de una parte del contenido de la plataforma web.

  Convenio MINISTERIO de FOMENTO 2017

  Convenio entre a Fundación Arquia e a Dirección Xeral de Arquitectura, Vivenda e Solo do Ministerio de Fomento polo que se establecen as bases de cooperación entre ambas as entidades para a realización da web de promoción e difusión da arquitectura española na que ambas as entidades achegan e comparten contidos.
  Coa mesma finalidade, no marco do programa anual de bolsas da Fundación Arquia, convocáronse 3 bolsas de prácticas na Dirección Xeral de Arquitectura, Vivenda e Solo do Ministerio de Fomento, orientadas a xerar unha parte do contido da plataforma web.

  Convenio ESADE

  Co obxectivo de contribuír á formación do arquitecto e ao seu crecemento profesional, a Fundación Arquia, en colaboración coa escola de negocios ESADE, presenta o Mestrado en Dirección e Administración de Empresas Corporate MBA-arquia banca, que permite proporcionar ao arquitecto ou profesional vinculado ao ámbito arquitectónico recursos persoais e capacidades de liderado e emprendemento que permitan novas visións empresariais ou a creación de empresas caracterizadas pola innovación e a creatividade á hora de ofrecer servizos distintivos e competitivos de calidade á sociedade, adaptados ao contexto actual.

  Convenio BCN Activa - Bolsa de emprendemento

  A Fundación Arquia, en colaboración con Barcelona Activa, convoca 1 bolsa de emprendemento social destinada ao desenvolvemento dun proxecto de negocio sostible con forte compoñente social, co fin de promover e apoiar a creación de iniciativas empresariais que teñan como obxectivo conseguir unha incidencia positiva na sociedade mediante a resolución de problemas actuais da poboación, dende unha vertente social ou ambiental.

  Convenio PREMIO SOLÀ-MORALES

  A Fundación Arquia e a Universidade Politécnica de Cataluña, a través do Laboratorio de Urbanismo de Barcelona (LUB), vinculado ao Departamento de Urbanismo e Ordenación do Territorio (DUOT) da Escola Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB), asinan un convenio para a publicación da tese de doutoramento que recibise o premio bienal de teses de doutoramento de urbanismo, «Premio Europeo Manuel de Solà-Morales» na colección arquia/teses da Fundación Arquia.

  Convenio Fundación Thyssen Bornemisza

  Colaboración para levar a cabo un ciclo de charlas e debates que aborda a traxectoria do arquitecto Rafael Moneo

  Protocolo entre Ordem dos Arquitectos, Arquia Banca e Fundación Arquia

  O seu propósito é manter as bases de cooperación entre a Ordem dos Arquitectos de Portugal, Caixa de Arquitectos S. Coop. de Crédito e a Fundación Arquia, co obxectivo do establecemento en Portugal de 2 axencias (Lisboa e Porto) por parte de Caixa de Arquitectos S. Coop. de Crédito.

  Convenio Cáritas

  Ten como obxectivo colaborar activamente na loita contra a pobreza enerxética e apoiar o dereito das persoas a poder dispoñer dunha vivenda digna. Programa de adecuación de vivendas para persoas en risco de exclusión social ou con necesidades especiais.

  Convenio Cáritas - FQ

  Convenio cuxa finalidade é contribuír á mellora das condicións habitacionais das familias en situación de vulnerabilidade que acoden a Cáritas.

  Convenio Cruz Vermella

  Te como obxecto regular a colaboración entre as partes en relación cos proxectos desenvolvidos tanto polo plan de emprego de Cruz Vermella Española como polo Programa de Reactivación Profesional, co fin de incluír neles persoas do sector da arquitectura afectadas pola crise económica.

  Convenio COA-Granada

  Programa específico e personalizado de apoio, orientación e asesoramento sociolaboral para profesionais da arquitectura con accións individualizadas dirixidas a mellorar a súa empregabilidade.

  Convenio COAVN - FQ

  Ten por obxecto a incorporación total ou parcial do Directorio Premios COAVN e das fichas informativas ao Directorio de FQ, levando a cabo un proceso de adaptación (total ou parcial) das fichas que o compoñen, para permitir o seu acceso, visualización e uso.

  Convenio Coderch - FQ

  Convenio para a catalogación e dixitalización do Arquivo Coderch entre Ana Coderch, representante dos herdeiros do legado do arquitecto José Antonio Coderch de Sentmenat (1913-1984) e o director da Fundación Arquia, Gerardo García-Ventosa. O Arquivo Coderch abarca uns 9800 documentos, clasificados en 875 cartafoles, e inclúe planos, bosquexos, documentación técnica e de obra, facturas, recibos, fotografías e outros . Estivo depositado na Escola Técnica Superior de Arquitectura de El Vallès de 1997 a 2014 e durante este tempo estivo aberto para a consulta de investigadores.

  Convenio Royal Academy of Arts - FQ

  Ten por obxecto a estancia na RA dun estudante de arquitectura ou arquitecto acabado de graduar seleccionado pola FQ para a realización de prácticas profesionais.

  Convenio Fundació Miró

  Ten por obxecto a colaboración de ambas as institucións para a realización conxunta de actividades culturais.

  Convenio 2019 Barcelona Activa

  Ten por obxecto regular a colaboración entre as dúas entidades no Programa de Emprendemento Social de Barcelona Activa.

  Convenio Amigos do Museo do Prado

  Ten por obxecto apoiar o labor da Fundación Amigos Museo del Prado por parte da Fundación Arquia.

  Convenio 2018 Cruz Vermella - FQ - Q

  Ten por obxecto regular a colaboración entre as partes en relación cos proxectos desenvolvidos tanto polo plan de emprego de Cruz Vermella Española como polo Programa de Reactivación Profesional, co fin de incluír neles persoas do sector da arquitectura afectadas pola crise económica.

  Convenio 2018 COA-Sevilla - FQ

  Ten por obxecto regular a colaboración entre o COA de Sevilla e a Fundación Arquia en relación coas actuacións do Programa de Reactivación Profesional.

  Convenio 2019 Cruz Vermella - FQ - Q

  Ten por obxecto regular a colaboración da Fundación Arquia co Plan de Emprego de Cruz Vermella Española inserindo nel titulados universitarios do sector de arquitectura afectados pola crise económica, co fin de mellorar a súa empregabilidade a través de itinerarios de inserción sociolaboral que melloren as súas competencias e a súa capacitación para acceder a sectores con maior demanda.

  Convenio Fundación Mies van der Rohe - Filmoteca 2019

  Ten por obxecto establecer os termos e condicións sobre a incorporación total ou parcial do Fondo Audiovisual da Fundación Mies van der Rohe á Filmoteca da Fundación Arquia, levando a cabo un proceso de dixitalización das obras audiovisuais que o compoñen (total ou parcialmente)

  Convenio Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía - 2019

  Convenio que regula as condicións para a colaboración entre a Fundación Arquia e o MNCARS para seleccionar os elementos e documentos a dixitalizar entre toda a documentación comprendida no Arquivo Coderch, así como para a edición dunha monografía sobre a obra do arquitecto José Antonio Coderch de Sentmenat, co fin de promover e difundir a obra do devandito arquitecto.

  Acordo marco  Ministerio de Asuntos Exteriores - 

  Ten por obxecto promover a rehabilitación do conxunto Palacio de Santa Cruz-Palacio de Viana, sede tradicional do Departamento en Madrid, así como levar a cabo, dentro da estratexia de acción exterior do Goberno, un Plan de acción para a mellora das representacións de España destinado a manter, potenciar e dar a coñecer ese patrimonio, contribuíndo ao mesmo tempo a potenciar, sempre que sexa posible, a presenza dos nosos mellores arquitectos nas accións a levar a cabo nas Representacións, como exemplo da cultura e dos valores do noso país. 

  Convenio Cruz Roja 2020

  O obxecto deste convenio é regular a colaboración entre as partes en relación cos proxectos desenvolvidos tanto para o plan de emprego de Cruz Roja Española como polo Programa de Reactivación Profesional coa finalidade de inserir nestes a persoas do sector da arquitectura afectadas pola crise económica. Despois dun primeiro piloto desenvolvido con éxito en Granada segundo un convenio do 5 de maio de 2017, repítese a mesma acción, da que teñen lugar dúas edicións na provincia de Sevilla segundo un convenio do 16 de maio de 2018 para a edición de 2018 e un convenio con data do 28 de marzo de 2019 coa posterior addenda asinada o 14 de maio de 2019 para a edición de 2019. Trala análise do estado da profesión realizada en 2019, as partes acordan mediante este convenio desenvolver a acción na provincia de Valladolid na edición 2020.

  Convenio de becas MNCARS 2022

  El objeto del presente convenio es ofrecer una beca de prácticas profesionales en gestión cultural en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en el marco de la convocatoria de Becas Arquia de prácticas profesionales para jóvenes arquitectos de España y Portugal 2022.

  Convenio de becas SEGIPSA 2022

  El objeto del presente convenio es ofrecer una beca de prácticas profesionales en la administración pública, Servicio  Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio S.A. en el marco de la XXIII Convocatoria de Becas Arquia de prácticas profesionales para jóvenes arquitectos de España y Portugal 2022.

  Convenio MITMA 2022

  El objeto del presente convenio es ofrecer una beca de prácticas profesionales en la administración pública, Direción General de Arquitectura del Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana en el marco de la XXIII Convocatoria de Becas Arquia de prácticas profesionales para jóvenes arquitectos de España y Portugal 2022.

 • Código de conduta
 • Conxunto de regras xerais de comportamento esixidas a toda persoa que se vincula á nosa organización, en coherencia coa nosa identidade, imaxe e obxectivos. Tipifica unha serie de comportamentos non-conformes, algúns dos cales requiren dun desenvolvemento adicional (por exemplo, a fraude, a corrupción, o conflito de intereses ou o acoso laboral e sexual), polo que se complementan con documentación específica que mencionamos a seguir.

Colaboración con outras entidades

A Fundación Arquia participou en diversas ocasións no desenvolvemento de actividades culturais en colaboración con outras entidades vinculadas ao mundo da arquitectura:

 

 • Entidades
 • Fundación Docomomo Ibérico

  Membro cofundador da devandita fundación cuxo obxecto é promover o estudo, a protección e a difusión da arquitectura e o urbanismo do século XX e, en especial, do Movemento Moderno. DoCoMoMo é o acrónimo de «Documentation and Conservation of building, sites and neighbourhoods of the Modern Movement». A sección ibérica comprende o Estado español e Portugal (www.docomomoiberico.com).

   

  Bienal de Arquitectura Española

  A Fundación estivo presente nas edicións VI, VII, VIII da Bienal de Arquitectura Española que tiveron lugar os anos 2001, 2003 e 2005, respectivamente. Posteriormente, a fundación foi membro do comité organizador da Bienal de Arquitectura Española, xunto ao Ministerio de Vivenda e o Consello Superior dos Colexios de Arquitectos de España, na X BEAU, XI BEAU e XII BEAU, que tiveron lugar os anos 2009, 2011 e 2013, respectivamente.

   

  Fundación Alejandro de la Sota

  Convenio de colaboración para a dixitalización dos fondos documentais da devandita fundación (www.alejandrodelasota.org).

   

  Bienal Iberoamericana de Arquitectura e Urbanismo

  A Fundación participou como entidade colaboradora na organización da Bienal Iberoamericana de Arquitectura e Urbanismo (BIAU) xunto co Ministerio de Fomento, o Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación e o Consello Superior dos Colexios de Arquitectos de España nas edicións da VII VIAU celebrada en Medellín en 2010 e a VIII BIAU celebrada en Cádiz en 2012.

   

  Bienal de Venecia

  A Fundación participa como entidade colaboradora co Ministerio de Fomento na edición do Catálogo do «Spanish Pavilion. 13th International Architectura Exhibicio. A Biennale dei Venezia 2012.».

   

  Exposición Arquitecturas Ausentes

  A Fundación participou no ano 2004 como entidade colaboradora co Ministerio de Vivenda na organización da exposición itinerante Arquitecturas Ausentes do século XX, que reuniu vinte e catro exemplos de arquitecturas non construídas, derrubadas ou alteradas do século XX.

  A Fundación Arquia presentou unha reprodución a escala do proxecto Restaurante en Hannover, do arquitecto Arne Jacobsen. A investigación foi dirixida polo arquitecto Félix Solaguren-Beascoa.

   

Rexístrate na Fundación

Rexístrate como usuario da Fundación nos diferentes perfís de usuario