arrow-circle-down arrow-circle-left arrow-circle-up arrow-down arrow-left arrow-line-right arrow-right arrow-up ballon close facebook filter glass lock menu phone play point q question search target twitter
X

Àrea professional / Convocatòries

Emprenedoria arquitectura

II Convocatòria Beques d'emprenedoria i innovació

Dues beques d'emprenedoria i innovació a Factoría Cultural/Vivero de Industrias Creativas a Matadero Madrid
 • Bases
 • La Fundació Arquia, en col·laboració amb Factoría Cultural / Vivero de Industrias Creativas a Matadero Madrid, convoca dues beques d'emprenedoria i innovació destinades al desenvolupament d'un projecte de negoci en qualsevol dels camps de la professió d'arquitecte, amb la finalitat de fomentar i recolzar la creació d'iniciatives empresarials i impulsar la innovació en els àmbits relacionats amb l'arquitectura, amb l'afavoriment de la creació de llocs de treball.

  • Objecte
  • Les beques pretenen:

   Fomentar la cultura de l'emprenedoria i la iniciativa empresarial com a motor de creixement econòmic, amb el recolzament de propostes innovadores en els àmbits relacionats amb l'arquitectura.

   Oferir als candidats coneixements i eines que complementin la seva formació acadèmica per poder fer realitat el seu projecte de negoci.

   Impulsar nous projectes emprenedors sorgits a partir de valors com l'esforç, l'embranzida i la innovació.

  • Candidats
  • Poden optar a la beca aquells arquitectes que hagin obtingut el títol en una escola espanyola d'arquitectura o fora del país i l'hagin homologat a Espanya, que tinguin permís de residència al territori espanyol, o equips pluridisciplinaris, integrats majoritàriament per arquitectes, amb una idea de negoci viable, creativa i innovadora.

   El projecte el pot desenvolupar un o més membres d'un estudi/societat/agrupació.

   No poden optar a la beca aquells candidats que hagin gaudit d'una beca de la Fundació Arquia a la convocatòria actual o en convocatòries anteriors.

  • Calendari
  • Obertura de la convocatòria: 15 de març de 2016
   Període d'inscripció: Des del 15 de març de 2016 fins al 16 de maig de 2016 a les 12 del migdia
   Resultats: Juliol de 2016
   Incubació: desenvolupament dels projectes: Des del 15 de setembre de 2016 fins al 15 de març de 2017
   Campanya de micromecenatge: es desenvoluparà durant els dos mesos següents a la finalització de la beca

  • Documentació i enviament
  • La documentació requerida es podrà enviar a través del formulari d'inscripció fins al mateix dia del tancament de la convocatòria (16 de maig de 2016 - 12 del migdia).

   Més informació a les bases en PDF.

 • Inscripció
 •  El procés d'inscripció es realitza a través de la plataforma web de la Fundació Arquia, i es formalitza segons els punts següents:

  • La inscripció a la convocatòria únicament es pot efectuar en línia a través de la plataforma de la Fundació Arquia.

  • Per poder iniciar la inscripció, aquells que no siguin usuaris d'FQ o encara no estiguin acreditats necessitaran disposar prèviament d'acreditació a la plataforma web de la Fundació Arquia.

  • La participació queda efectuada quan s'hagi completat el formulari d'inscripció i s'hagin adjuntat els arxius requerits a la convocatòria. No s'acceptaran propostes presentades per un altre mitjà que no sigui Internet.

  • La decisió del jurat serà inapel·lable.

  • La Fundació es reserva el dret de reproduir i exposar, totalment o parcialment, les propostes seleccionades del concurs.

 • Data límit d'inscripció i enviament de documentació
 • 16 de maig de 2016 a les 12 del migdia

 • Criteris de valoració
 • El jurat valorarà les sol·licituds prenent en consideració els criteris següents:

  • Currículum acadèmic professional del sol·licitant i/o de cada integrant de l'equip, per avaluar la capacitat de lideratge, compromís i motivació cap al projecte empresarial.

  • Memòria del projecte proposat per a la beca, del qual n'apreciarà l'originalitat i viabilitat. Anàlisi Canvas.

  Els tutors i membres del jurat poden contactar directament amb els candidats per realitzar una entrevista personalitzada, si consideren necessari aclarir aspectes sobre la idea o projecte.

 • Criteris d'avaluació
 • Creiem en projectes amb gran potencial que han de complir els criteris següents:

  • Originalitat de la idea de negoci: ha de ser una idea creativa i innovadora que aporti un nou enfocament de treball i que contribueixi de manera significativa en l'àmbit relacionat amb l'arquitectura.

  • La idea de negoci ha de comptar amb una estructura clara, ordenada i llegible, i estar basada en una oportunitat de mercat amb potencial suficient de monetització.

  • Model de negoci innovador amb alta capacitat de generació de valor i un gran potencial de creixement.

  • El projecte ha de permetre una inserció viable al mercat: objectius clars i realistes, definició d'estratègies i recursos necessaris per portar-lo a la pràctica, una planificació estudiada i un pressupost detallat.

  • Capacitat i lideratge de l'emprenedor o equip emprenedor: s'han de tenir unes qualificacions i coneixements sòlids i s'han de demostrar competències per dur a terme el projecte amb èxit.

 • Dotació
 •  La beca inclou el desenvolupament del pla d'innovació i emprenedoria de Factoría Cultural, que consisteix en 24 hores d'assessoria (durant tres mesos) distribuïdes en 3 blocs (mercat, oferta de valor i desenvolupament de prototip) on es desenvoluparan tallers de mercat, oferta, construcció de marca i màrqueting, i sessions de creativitat. Més sis hores de seguiment del procés (durant tres mesos més) per part d'un mentor de Factoría Cultural, que seguirà la implementació del prototip i la sortida a mercat.

   A aquest pla d'innovació i emprenedoria se li inclouran els serveis transversals de Factoría Cultural, com ara: 100 Mb d'Internet simètric de pujada i baixada de continguts, accessos a assessoraments (entre uns altres: legal, comptable, tecnologia, programació, comunicació, etc). Així com altres programes de valor afegit: accés a campanya de micromecenatge, accés a campanyes màrqueting digital i programes de visibilització. Tot això per als dos (2) candidats becats.

   A part dels serveis i recursos de Factoría Cultural, la Fundació Arquia posa a disposició dels emprenedors becats des del primer dia, dos (2) assessors de reconegut prestigi en la gestió del desenvolupament professional relacionat amb l'àmbit de l'arquitectura, que faran tasques de tutor durant tot el projecte mitjançant sessions presencials i en línia. Aquesta tutorització s'orientarà a la presa de decisions i els guiarà en tot el procés d'elaboració del pla d'empresa i anàlisi de la viabilitat d'aquest. També facilitarà al becari els contactes i la informació que requerirà per treballar el seu projecte empresarial amb èxit. En el cas que el projecte d'emprenedoria i innovació sigui d'abast local, dins del territori espanyol, la Fundació Arquia facilitarà els contactes locals pertinents.

   Amb l'objectiu d'equiparar les oportunitats de participació en l'àmbit territorial, la Fundació Arquia dotarà amb un màxim de 1.800 euros, com a ajuda en despeses d'allotjament, el candidat guanyador de la beca no resident a la ciutat de Madrid i que sol·liciti aquesta prestació. Amb aquesta finalitat, el candidat haurà de presentar el certificat de residència vigent de l'Ajuntament corresponent.

   La Fundació Arquia assumirà les despeses del desplaçament a Madrid (un bitllet d'anada i tornada amb avió, tren o vehicle – segons determini la Fundació) i proporcionarà cobertura en els termes de la pòlissa d'assistència en viatge contractada a través de la corredoria Arquiseguros.

   L'abonament de la beca es realitzarà directament a Factoría Cultural.

   En cas que el candidat becat treballi amb un equip d'una o dues persones més, Factoría Cultural bonificaria l'interessat amb les quantitats següents:

  • Bonificació 2ª persona: 75 % de la quota mensual.
  • Bonificació 3ª persona: 50 % de la quota mensual.

   

 • Factoría Cutural_Vivero de industrias creativas
 • Factoría Cultural / Vivero de Industrias Creativas, és un espai per a la creació i el desenvolupament d'iniciatives empresarials en els diferents àmbits de les arts, la comunicació i les noves tecnologies, tots ells inclosos entre les indústries culturals i creatives. Factoría Cultural també es dirigeix a entitats i associacions sense ànim de lucre que desenvolupin la seva activitat en aquest sector.

  És un viver que neix per fomentar i fer realitat projectes innovadors i sostenibles en un entorn de treball agradable, humà, obert, dinàmic, orientat a l'usuari i que afavoreixi el treball en xarxa, que acull i recolza emprenedors que desitgin fer realitat una idea o projecte creatius.

  Factoría Cultural aspira a crear un ecosistema que faciliti a l'emprenedor resident l'accés als recursos, els serveis i la formació necessaris per desenvolupar la seva idea o projecte en condicions idònies.

  En aquest sentit, vol convertir-se en un referent, en l'àmbit nacional i internacional, en el món dels vivers i acceleradores especialitzats en les indústries culturals i creatives.

Becaris

Els becaris corresponents a la convocatòria 2016, són:

Becarios

Premio

Blanca Garcia Gardelegui
E.T.S. A - Barcelona - UPC
Basel, SUÏSSA

Cooparchitects: Uniendo a pequeños emprendedores frente a empresas corporativas internacionales

Ana Beltrán Nadal

E.T.S. A - València - UPV
VALENCIA, ESPANYA

EDIFICIO URBANO. Innovación social en edificios históricos