arrow-circle-down arrow-circle-left arrow-circle-up arrow-down arrow-left arrow-line-right arrow-right arrow-up ballon close facebook filter glass lock menu phone play point q question search target twitter
X

La fundació

Sobre la fundació

El 1990 Arquia/banca crea la seva Fundació, i des dels inicis, el seu objectiu ha estat promoure i difondre projectes de caràcter cultural, social, assistencial, professional i formatiu en el camp de l'arquitectura, la construcció, el disseny i l'urbanisme. Al llarg d'aquests anys, s'ha anat adequant a les circumstàncies de cada moment i, en l'última dècada, ha triplicat la dotació destinada a les seves activitats, en resposta a l'augment de les necessitats del col·lectiu amb motiu de la conjuntura econòmica.

 • Presentació
 • LES FUNDACIONS NO SÓN NOMÉS INSTITUCIONS PER AL BÉ COMÚ, SINÓ TAMBÉ UNA EXPRESSIÓ DE LA SOCIETAT LLIURE EN QUÈ VOLEM VIURE. WALTER SCHELL

  La Fundació Arquia destaca per la seva labor continuada i preocupació constant en la difusió de la cultura arquitectònica, amb l'objectiu de millorar la imatge de l'arquitecte i la seva obra en la societat.

  Els nostres valors es basen en quatre pilars bàsics: la transparència com a resposta a una societat cada vegada més exigent, sent cristal·lins a l'hora de mostrar, no només com es gestionen els recursos que rebem, sinó també mostrant el procés de selecció i adjudicació dels diferents concursos que la Fundació convoca, el criteri comú dels quals és la renovació anual de cada jurat o tribunal.

  La comunicació, com a vehicle per arribar fluidament a tots els agents del sector. Amb motiu del caràcter extraterritorial intrínsec de la Fundació, es fa referència al web com a punt de difusió i trobada, amb la qual cosa s'aproxima de forma global la realitat dels professionals a la societat, tant en l'àmbit nacional com internacional.

  La participació i bon govern, entès com la capacitat d'optimitzar al màxim els recursos.

  L'àmbit territorial de la Fundació s'estén a tota la Unió Europea i Llatinoamèrica, però desenvolupa principalment la seva activitat a Espanya. Inscrita al Registre de Fundacions del Ministeri de Cultura, amb el núm. 167, per ordre del 27 de juny de 1990.

  Denominació social:

  Fundació Arquia - NIF: G59417279 - Inscrita al Registre de Fundacions del Ministeri de Cultura, amb el núm. 167, per ordre del 27 de juny de 1990

 • Organització
 • SI LAS FUNDACIONES NO EXISTIERAN, HABRÍA QUE INVENTARLAS, PARA QUE REALIZARAN JUSTAMENTE LO QUE A MÍ ME PARECE SU FUNCIÓN PRIMORDIAL: SER VANGUARDIA DE LA SOCIEDAD, VANGUARDIA SOCIAL. JOSÉ LUIS SAMPEDRO

  Patronat i Direcció

  Según lo dispuesto en el artículo 11 de los Estatutos de la Fundación Arquia, el Patronato estará integrado por las personas que en cada momento sean miembros del Consejo de Administración de ARQUIA BANK, S.A. y su Director General, así como por un máximo de dos personas designadas por dicho Consejo de Administración.

  Señalados con (*) los miembros de la Comisión Delegada

  Francisco Javier Navarro Martínez

  President

  El Sr. Francisco Javier Navarro Martínez va néixer a Saragossa i des de 1973 és arquitecte titulat per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Navarra.
  Arquitecte de trajectòria professional dilatada, ha dut a terme molts projectes d'edificació en l'àmbit privat.
  Soci fundador d'Arquia Caixa d'Arquitectes l'any 1983, de la qual serà conseller fins a l'any 2003, en què va ser nomenat president de la Caixa i de la Fundació Arquia, fundació que té com a objecte social la promoció i el foment de finalitats de caràcter cultural, social, assistencial, professional i formatiu en el camp de l'arquitectura, la construcció, el disseny, l'urbanisme i, en general, de tot allò relacionat amb l'activitat dels arquitectes.

  Alberto Alonso Saezmiera

  Vicepresident 1r

  Arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Sevilla, especialitat en urbanisme (1975).
  Secretari del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Màlaga, des del maig de 1977 fins al maig de 1979.
  Secretari del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Màlaga, des del maig de 1981 fins al maig de 1983.
  Vocal de la Junta de Govern del Col·legi Oficial d'Arquitectes d'Andalusia Oriental, durant vuit anys.
  President del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Màlaga, durant vuit anys (1983-1987) i (1993-1997).
  Fundador de la Comissió de Cultura del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Màlaga.
  Fundador de la Cooperativa d'Arquitectes de Màlaga.
  Vocal adjunt de la Cambra de Comerç de Màlaga, durant dos anys...

  Carlos Gómez Agustí (*)

  Vocal

  Arquitecte per l'ETS d'Arquitectura de Madrid
  Patró de la Fundació Arquia des de 1999
  Patró de la Fundación Arquitectura COAM des de 1993 a 2002.
  Patró de la Fundación Do.co.mo.mo. des del 2006
  Membre de la Comissió Delegada de la Fundació Arquia, del 2004 al 2011
  Membre de la Comissió Tècnica del Do.co.mo.mo. des del 2006
  Exercici lliure de la professió d'arquitecte
  Premis d'habitatge social en gairebé 700 habitatges de protecció en programes públics (Móstoles, Madrid (5) i... Torrejón...

  Fernando Díaz-Pinés Mateo (*)

  Vocal

  Fernando Díaz-Pinés Mateo (Ceuta, 1959).
  Arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Madrid, amb l'especialitat d'urbanisme, l'any 1984.
  Doctor arquitecte (excel·lent cum laude) per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Valladolid, amb la tesi titulada "Santa Iglesia Catedral de San Antolín, de Palencia. Análisis e historia de la arquitectura de la "Bella Desconocida" (1994)
  Professor associat a la càtedra d'expressió gràfica de l'arquitectura (1989-1991) a l'ETSAM, professor associat de projectes arquitectònics (1991-1995), professor titular interí (1995-1997) i professor titular d'universitat des de 1997, és responsable de l'assignatura de projectes I (avui projectes I i II del grau en fonaments...

  Montserrat Nogués Teixidor (*)

  Vocal

  MONTSERRAT NOGUES I TEIXIDOR, (Girona 1955)
  Arquitecta per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, especialitat de projectes, urbanisme i història el 1983.
  Arquitecta responsable dels serveis culturals i la biblioteca de la demarcació de Girona del COAC (1985-1990).
  Comissària i dissenyadora de diferents exposicions; organitzadora de tallers, cicles de conferències i coordinadora de diverses publicacions i llibres d'arquitectura del COAC.
  Arquitecta responsable de l'àrea d'infraestructura i obra pública de l'Ajuntament de Calonge (2000-2003).
  Desenvolupa la seva activitat professional com a arquitecta liberal i en col·laboració amb diferents arquitectes i...

  Sol Candela Alcover

  Directora

  L'any 1986 obté el títol d'arquitecte, especialitat en edificació, per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de València. Premi Projecte Fi de Carrera per la Conselleria d'Obres Públiques Urbanisme i Transport.
  Reciclatge professional continuat tant en matèries tècniques, taxacions i valoracions, com en legislació de sòl i intervenció en patrimoni, que, junt amb l'experiència adquirida, li han permès conèixer i estudiar millor l'arquitectura en relació amb la societat i la figura de l'arquitecte.
  Des de la seva incorporació al Col·legi Oficial d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana (COACV), ha realitzat nombrosos projectes en l'exercici ininterromput de la professió, alhora que ha ocupat diferents càrrecs dins dels òrgans de govern de l'estructura col·legial...

  Organigrama Fundació Arquia

  A continuació, podeu descarregar-vos l'arxiu PDF de l'organigrama de funcionament de la Fundació Arquia.

 • Transparència
 •  La transparència i la rendició de comptes són signes de la identitat de la Fundació Arquia. Com posa de manifest la nostra visió, apostem per ser una organització cada dia més eficaç, eficient, ben gestionada, orientada a resultats, transparent i compromesa amb rendir comptes a la professió i, en definitiva, a la societat.

   La transparència i la rendició de comptes són dos aspectes claus per mantenir la confiança i la credibilitat de la professió i la societat en la Fundació Arquia.

   Fundació Arquia audita anualment els seus comptes econòmics, els quals estan inscrits als registres públics corresponents. A través d'aquesta pàgina, publiquem i actualitzem permanentment tota la informació de la nostra activitat.

 • CONVENIS
 • A continuació detallem els diferents convenis que la Fundació Arquia subscriu amb els diferents agents que intervenen en el desenvolupament de les nostres activitats

  Conveni BEQUES - FQ Becari

  Conveni resultat del programa arquia/becas en el qual la Fundació Arquia i el becari premiat acorden les condicions de les pràctiques no laborables.

  Conveni BEQUES - FQ_Estudi

  Conveni resultat del programa arquia/becas i subscrit entre la Fundació Arquia i l'estudi d'acolliment del becari, en el qual s'acorden les condicions de recepció del becari per part de l'estudi receptor.

  Conveni BEQUES - FQ_Escoles

  Conveni resultat del programa arquia/becas i subscrit entre la Fundació Arquia i l'ETS d'Arquitectura de procedència del becari, l'objectiu del qual és permetre la convalidació de les pràctiques realitzades a l'estudi de destinació per crèdits acadèmics. Els convenis signats que s'adjunten corresponen a les escoles d'arquitectura de: Valladolid, la Corunya, Camilo José Cela, CESUGA, Francisco de Vitoria, La Salle-Ramón Llull, Las Palmas de Gran Canaria, Universitat Pontifícia de Salamanca, Sant Sebastià, Sevilla, Madrid, Granada, Europea, Universitat Internacional de Catalunya, Alfonso X el Sabio, Vallès, Barcelona, València, SEK.

  Conveni BIBLIOTECA NACIONAL ESPANYA

  Conveni resultat del programa de publicacions de la Fundació Arquia, i subscrit entre aquesta i la Biblioteca Nacional d'Espanya, pel qual s'acorden les característiques i condicions per a la coedició de la publicació 'Dibujos de Arquitectura y Ornamentación de la Biblioteca Nacional. SXIX.' (dos volums)

  Conveni MINISTERI de FOMENT 2014

  Conveni entre la Fundació Arquia i la Direcció General d'Arquitectura, Habitatge i Sòl, del Ministeri de Foment, que estableix les bases de cooperació entre ambdues entitats per a la realització del web de promoció i difusió de l'arquitectura espanyola, i en la qual ambdues entitats aporten i comparteixen continguts.

  Conveni MINISTERI de FOMENT 2015

   Conveni entre la Fundació Arquia i la Direcció General d'Arquitectura, Habitatge i Sòl, del Ministeri de Foment, que estableix les bases de cooperació entre ambdues entitats per a la realització del web de promoció i difusió de l'arquitectura espanyola, i en el qual ambdues entitats aporten i comparteixen continguts.
  Amb la mateixa finalitat, en el marc del programa anual de beques de la Fundació Arquia, s'han convocat tres beques de pràctiques a la Direcció General d'Arquitectura, Habitatge i Sòl, del Ministeri de Foment, orientades a la generació d'una part del contingut de la plataforma web.

  Convenio MINISTERIO de FOMENTO 2016

  Convenio entre Fundación Arquia y la Dirección General de Arquitectura Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento que establece las bases de cooperación entre ambas entidades para la realización de la web de promoción y difusión de la arquitectura española en la que ambas entidades aportan y comparten contenidos.
  Con la misma finalidad, en el marco del programa anual de becas de la Fundación Arquia se han convocado 3 becas de prácticas en la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, orientadas a la generación de una parte del contenido de la plataforma web.

  Conveni MINISTERI de FOMENT 2017

  Conveni entre Fundació Arquia i la Direcció General d'Arquitectura, Habitatge i Sòl, del Ministeri de Foment que estableix les bases de cooperació entre ambdues entitats per fer el web de promoció i difusió de l'arquitectura espanyola en què ambdues entitats aporten i comparteixen continguts.
  Amb la mateixa finalitat, en el marc del programa anual de beques de la Fundació Arquia, s'han convocat 3 beques de pràctiques a la Direcció General d'Arquitectura, Habitatge i Sòl, del Ministeri de Foment, orientades a generar una part del contingut de la plataforma web.

  Conveni ESADE

  Amb l'objectiu de contribuir a la formació de l'arquitecte i el seu respectiu creixement professional, la Fundació Arquia, en col·laboració amb l'escola de negocis ESADE, presenta el Màster en direcció i administració d'empreses Corporate MBA-arquia banca, que permet proporcionar a l'arquitecte o professional vinculat a l'àmbit arquitectònic recursos personals i capacitats de lideratge i emprenedoria que possibilitin noves visions empresarials o la creació d'empreses caracteritzades per la innovació i la creativitat a l'hora d'oferir serveis distintius i competitius de qualitat a la societat, adaptats al context actual.

  Conveni BCN Activa - Beca emprenedoria

  La Fundació Arquia, en col·laboració amb Barcelona Activa, convoca una Beca d'emprenedoria social destinada al desenvolupament d'un projecte de negoci sostenible amb fort component social, amb l'objectiu de fomentar i donar suport a la creació d'iniciatives empresarials que tinguin com a objectiu aconseguir una incidència positiva en la societat mitjançant la resolució de problemes actuals de la població, des d'una vessant social o mediambiental.

  Conveni PREMI SOLÀ-MORALES

  La Fundació Arquia i la Universitat Politècnica de Catalunya, a través del Laboratori d'Urbanisme de Barcelona (LUB), vinculat al Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori (DUOT) de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) firmen un conveni per a la publicació de la tesi doctoral que hagi rebut el premi biennal de tesis doctorals d'urbanisme Premi Europeu Manuel de Solà-Morales a la col·lecció arquia/tesis de la Fundació Arquia.

  Conveni Fundación Thyssen Bornemisza

  Col·laboració per dur a terme un cicle de xerrades i debats que aborda la trajectòria de l'arquitecte Rafael Moneo

  Protocol entre Ordem dos Arquitectos, Arquia Banca i Fundació Arquia

  Té com a objecte mantenir les bases de cooperació entre la Ordem dos Arquitectos de Portugal i Caixa d'Arquitectes S. Coop. de Crèdit i la Fundació Arquia amb l'objectiu d'establir a Portugal 2 agències (Lisboa i Porto) per part de Caixa d'Arquitectes S. Coop. de Crèdit.

  Conveni Càritas

  Té com a objectiu col·laborar activament en la lluita contra la pobresa energètica i donar suport al dret de les persones a poder disposar d'un habitatge digne. Programa d'adequació d'habitatges per a persones amb risc d'exclusió social o amb necessitats especials.

  Conveni Càritas - FQ

  Conveni que té per objecte contribuir a la millora de les condicions habitacionals de les famílies en situació de vulnerabilitat que acudeixen a Càritas.

  Conveni Creu Roja

  Té com a objecte regular la col·laboració entre les parts en relació amb els projectes desenvolupats tant pel pla d'ocupació de Cruz Roja Española, com pel Programa de Reactivació Professional, per tal d'inserir-hi persones del sector de l'arquitectura afectades per la crisi econòmica.

  Conveni COA-Granada

  Programa específic i personalitzat de suport, orientació i assessorament sociolaboral per a professionals de l'arquitectura amb accions individualitzades orientades a millorar-ne l'ocupabilitat.

  Conveni COAVN - FQ

  Té per objecte la incorporació total o parcial del Directori Premis COAVN, així com de les fitxes informatives per a la seva incorporació al Directori FQ, portant a terme un procés d'adaptació de les fitxes que l'integren (totalment o parcialment), de manera que s'hi pugui accedir, es puguin visualitzar i utilitzar.

  Conveni Coderch - FQ

  Conveni per a la catalogació i digitalització de l'Arxiu Coderch entre Ana Coderch, representant dels hereus del llegat de l'arquitecte José Antonio Coderch de Sentmenat (1913-1984) i el director de la Fundació Arquia, Gerardo García-Ventosa. L'Arxiu Coderch comprèn uns 9.800 documents, classificats en 875 carpetes i inclou plànols, croquis, documentació tècnica i d'obra, factures, rebuts, fotografies i altres. Va estar dipositat a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès de 1997 a 2014, durant aquest temps va estar obert a la consulta d'investigadors.

  Conveni Royal Academy of Arts - FQ

  Té per objecte l'estada a la RA d'un estudiant d'arquitectura o arquitecte acabat de titular seleccionat per la FQ per fer pràctiques professionals.

  Conveni Fundació Miró

  Té per objecte la col·laboració d'ambdues institucions per fer activitats culturals conjuntament.

  Conveni 2019 Barcelona Activa

  Té per objecte regular la col·laboració entre les dues entitats en el programa d'emprenedoria social de Barcelona Activa.

  Conveni Amigos del Museo del Prado

  Té per objecte donar suport a la tasca de la Fundación Amigos del Prado per part de la Fundació Arquia.

  Conveni 2018 Creu Roja - FQ - Q

  Té per objecte regular la col·laboració entre les parts en relació amb els projectes desenvolupats tant pel pla d'ocupació de Cruz Roja Española, com pel Programa de Reactivació Professional, per tal d'inserir-hi persones del sector de l'arquitectura afectades per la crisi econòmica.

  Conveni 2018 COA-Sevilla - FQ

  Té per objecte regular la col·laboració entre el COA Sevilla i la Fundació Arquia en relació amb les actuacions del Programa de Reactivació Professional.

  Conveni 2019 Creuz Roja - FQ - Q

  Té per objecte la regulació de la col·laboració de la Fundació Arquia amb el Pla d'Ocupació de Cruz Roja Española mitjançant la inserció en aquest Pla de persones titulades universitàries del sector de l'arquitectura afectades per la crisi econòmica amb l'objecte de millorar-ne l'ocupabilitat a través d'itineraris d'inserció sociolaboral que millorin les seves competències i la seva capacitació per accedir a sectors amb més demanda.

  Conveni Fundació Mies van der Rohe - Filmoteca 2019

  Té per objecte establir els termes i les condicions sobre la incorporació total o parcial del Fons Audiovisual de la Fundació Mies van der Rohe a la Filmoteca de la Fundació Arquia, mitjançant un procés de digitalització de les obres audiovisuals que l'integren (totalment o parcialment)

  Conveni Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia - 2019

  Conveni que regula les condicions per a la col·laboració entre la Fundació Arquia i el MNCARS per seleccionar els elements i els documents per digitalitzar del total de la documentació que comprèn l'Arxiu Coderch, així com per a l'edició d'una monografia sobre l'obra de l'arquitecte José Antonio Coderch de Sentmenat, amb la finalitat de promoure i difondre l'obra d'aquest arquitecte.

  Acord marc  Ministeri d'Assumptes Exteriors - 

  Té per objecte promoure la rehabilitació del conjunt Palacio de Santa Cruz-Palacio de Viana, seu tradicional del Departament a Madrid, així com dur a terme, dins de l'Estratègia d'Acció Exterior del Govern, un Pla d'Acció per a la Millora de les Representacions d'Espanya, destinat a mantenir, potenciar i donar a conèixer aquest patrimoni i, al mateix temps, ajudar a potenciar, sempre que això sigui possible, la presència dels nostres millors arquitectes en les actuacions que s'han de dur a terme en les representacions, com a mostra de la cultura i dels valors del nostre país. 

  Conveni Creu Roja 2020

  Aquest conveni persegueix regular la col·laboració entre les parts en relació als projectes desenvolupats tant per al pla d'ocupació de la Creu Roja Espanyola, com pel Programa de Reactivació Professional, amb l'objectiu d'inserir-hi persones del sector de l'arquitectura afectades per la crisi econòmica. Després d'un primer pilot desenvolupat amb èxit a Granada segons conveni datat el 5 de maig del 2017, es repeteix la mateixa acció aquesta vegada a la província de Sevilla amb dues edicions segons conveni datat el 16 de maig del 2018 per a l'edició del 2018 i conveni datat el 28 de març del 2019 amb posterior addenda signada el 14 de maig del 2019, per a l'edició de 2019. Després d'analitzar l'estat de la professió el 2019, les parts acorden mitjançant aquest conveni dur a terme l'acció a la província de Valladolid a l'edició 2020.

  Convenio de becas MNCARS 2022

  El objeto del presente convenio es ofrecer una beca de prácticas profesionales en gestión cultural en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en el marco de la convocatoria de Becas Arquia de prácticas profesionales para jóvenes arquitectos de España y Portugal 2022.

  Convenio de becas SEGIPSA 2022

  El objeto del presente convenio es ofrecer una beca de prácticas profesionales en la administración pública, Servicio  Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio S.A. en el marco de la XXIII Convocatoria de Becas Arquia de prácticas profesionales para jóvenes arquitectos de España y Portugal 2022.

  Convenio MITMA 2022

  El objeto del presente convenio es ofrecer una beca de prácticas profesionales en la administración pública, Direción General de Arquitectura del Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana en el marco de la XXIII Convocatoria de Becas Arquia de prácticas profesionales para jóvenes arquitectos de España y Portugal 2022.

 • Codi de conducta
 • Conjunt de regles generals de comportament exigides a qualsevol persona que es vincula a la nostra organització, en coherència amb la nostra identitat, imatge i objectius. Tipifica una sèrie de comportaments no conformes, alguns dels quals requereixen un desenvolupament addicional (per exemple el frau, la corrupció, el conflicte d'interessos o l'assetjament laboral i sexual), per la qual cosa es complementen amb documentació específica que esmentem a continuació.

Col·laboració amb altres entitats

La Fundació Arquia ha participat en diverses ocasions en el desenvolupament d'activitats culturals en col·laboració amb altres entitats vinculades al món de l'arquitectura:

 

 • Entitats
 • Fundación Docomomo Ibérico

  Membre cofundador d'aquesta Fundació, l'objecte de la qual és promoure l'estudi, la protecció, i la difusió de l'arquitectura i l'urbanisme del segle XX, i especialment del moviment modern. DoCoMoMo és l'acrònim de "Documentation and Conservation of building, sites and neighbourhoods of the Modern Movement". La secció Ibérica comprèn l'Estat espanyol i Portugal (www.docomomoiberico.com).

   

  Biennal d'Arquitectura Espanyola

  La Fundació ha estat present a les edicions VI, VII, VIII de la Biennal d'Arquitectura Espanyola, celebrades el 2001, 2003 i 2005, respectivament. Posteriorment, la Fundació ha estat membre del comitè organitzador de la Biennal d'Arquitectura Espanyola, al costat del Ministeri d'Habitatge, i el Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya a la X BEAU, XI BEAU i XII BEAU, celebrades respectivament e 2009, 2011 i 2013.

   

  Fundación Alejandro de la Sota

  Conveni de col·laboració per a la digitalització dels fons documentals d'aquesta Fundació (www.alejandrodelasota.org).

   

  Biennal Iberoamericana d'Arquitectura i Urbanisme

  La Fundació ha participat com a entitat col·laboradora en l'organització de la Biennal Iberoamericana d'Arquitectura i Urbanisme (BIAU) juntament amb el Ministeri de Foment, el Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació i el Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya, a les edicions de la VII VIAU celebrada a Medellín el 2010 i la VIII BIAU, celebrada a Cadis el 2012.

   

  Biennal de Venècia

  La Fundació participa com a entitat col·laboradora amb el Ministeri de Foment en l'edició del catàleg del "Spanish Pavilion. 13th International Architectura Exhibicio. La Biennale di Venezia, 2012."

   

  Exposició Arquitectures Absents

  La Fundació ha participat com a entitat col·laboradora amb el Ministeri d'Habitatge en l'organització de l'exposició itinerant Arquitectures Absents del segle XX l'any 2004, que va reunir vint-i-quatre exemples d'arquitectures no construïdes, derruïdes o alterades del segle XX.

  La Fundació Arquia va presentar una reproducció a escala del projecte Restaurante en Hannover, de l'arquitecte Arne Jacobsen. La investigació va ser dirigida per l'arquitecte Félix Solaguren-Beascoa.

   

Registreu-vos a la Fundació

Registreu-vos com a usuari de la Fundació en els diferents perfils d'usuari