arrow-circle-down arrow-circle-left arrow-circle-up arrow-down arrow-left arrow-line-right arrow-right arrow-up ballon close facebook filter glass lock menu phone play point q question search target twitter
Las cookies propias y de terceros nos permiten mejorar nuestros servicios. Al navegar por nuestro sitio web, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Más información Aceptar
X

Área Profesional / Convocatorias

Emprendimiento Arquitectura

II convocatoria bolsas en emprendemento e innovación

2 bolsas de emprendemento e innovación
en Factoría Cultural/viveiro de industrias creativas en Matadero Madrid
 • Bases
 • A Fundación Arquia, en colaboración con Factoría Cultural/viveiro de industrias creativas en Matadero Madrid, convoca 2 bolsas de emprendemento e innovación destinadas ao desenvolvemento dun proxecto de negocio en calquera dos campos da profesión de arquitecto, co fin de fomentar e apoiar a creación de iniciativas empresariais e impulsar a innovación nos ámbitos relacionados coa arquitectura, favorecendo así a creación de postos de traballo.

  • Obxecto
  • As bolsas pretenden:

   Fomentar a cultura do emprendemento e a iniciativa empresarial como motor de crecemento económico apoiando propostas innovadoras nos ámbitos relacionados coa arquitectura.

   Ofrecer aos candidatos coñecementos e ferramentas que complementen a súa formación académica para poder facer realidade o seu proxecto de negocio.

   Dar impulso a novos proxectos emprendedores xurdidos a partir de valores como o esforzo, o empuxe e a innovación.

  • Candidatos
  • Poderán optar á bolsa aqueles arquitectos que obtivesen o título nunha escola española de Arquitectura ou fóra do país e homologado en España, que teñan permiso de residencia no territorio español, ou equipos pluridisciplinares integrados maioritariamente por arquitectos e cunha idea de negocio viable, creativa e innovadora.

   O proxecto pode ser desenvolvido por un ou máis membros dun estudio, sociedade ou agrupación.

   Non poderán optar á bolsa aqueles candidatos que gozasen dunha bolsa da Fundación Arquia na actual ou en anteriores convocatorias.

  • Calendario
  • Apertura convocatoria: 15 de marzo de 2016
   Período de inscrición: Dende o 15 de marzo de 2016 até o 16 de maio de 2016 ás 12.00 do mediodía
   Resultados: Xullo de 2016
   Incubación: desenvolvemento dos proxectos: dende o 15 de setembro de 2016 até o 15 de marzo de 2017
   Campaña de crowdfunding: desenvolverase durante os 2 meses seguintes á finalización da bolsa

  • Documentación e envío
  • A documentación requirida poderase enviar a través do formulario de inscrición até o mesmo día do peche da convocatoria (16 de maio de 2016 ás 12.00 do mediodía).

   Máis información nas bases en PDF.

 • Inscrición
 • O proceso de inscrición realízase a través da plataforma web da Fundación Arquia e formalízase segundo os seguintes puntos:

  • A inscrición á convocatoria unicamente se poderá efectuar en liña a través da plataforma da Fundación Arquia.

  • Para poder iniciar a inscrición, necesitarase previamente acreditación na plataforma web da Fundación Arquia para aqueles que non sexan usuarios FQ ou aínda non estean acreditados.

  • A participación quedará efectuada cando sexa completado o formulario de inscrición e achegados os arquivos requiridos na convocatoria. Non se aceptarán propostas presentadas por outro medio que non sexa Internet.

  • A decisión do xurado será inapelable.

  • A Fundación resérvase o dereito á reprodución e/ou exposición total ou parcial das propostas seleccionadas do concurso.

 • Data límite de inscrición
 • 16 de maio de 2016 ás 12.00 do mediodía

 • Xurado
 • O xurado estará composto por un equipo mixto de representantes de Factoría Cultural, Fundación Arquia e dous asesores:

  Rosina Gómez-Baeza

  Presidenta Factoría Cultural

  Ángela Barrios

  Patroa Fundación Arquia

  Mónica Bonafonte

  Directora da Escola Sert do Colexio de Arquitectos de Cataluña

  José Javier Quintana

  Director de BSA Rethinking Architecture
 • Criterios de valoración
 • As solicitudes serán valoradas polo xurado atendendo aos criterios seguintes:

  • Currículo académico profesional do solicitante e/ou de cada integrante do equipo, para avaliar a capacidade de liderado, compromiso e motivación cara ao proxecto empresarial.

  • Memoria do proxecto proposto para a bolsa en que se saliente a súa orixinalidade e viabilidade. Análise Canvas.

  Os titores e membros do xurado poderán contactar directamente cos candidatos para realizar unha entrevista personalizada se se considerase necesario aclarar aspectos sobre a idea ou proxecto.

 • Criterios de avaliación
 • Cremos en proxectos con gran potencial que deben cumprir os seguintes criterios:

  • Orixinalidade da idea de negocio: debe ser unha idea creativa e innovadora que achegue un novo enfoque de traballo e que contribúa de maneira significativa no ámbito relacionado coa arquitectura.

  • A idea de negocio deberá contar cunha estrutura clara, ordenada e lexible, así como estar baseada nunha oportunidade de mercado con potencial suficiente de monetización.

  • Modelo de negocio innovador con alta capacidade de xeración de valor e un gran potencial de crecemento.

  • O proxecto deberá permitir unha inserción viable no mercado: obxectivos claros e realistas, definición de estratexias e recursos necesarios para levala á práctica, unha planificación estudada e un orzamento detallado.

  • Capacidade e liderado do emprendedor ou equipo emprendedor: débense posuír cualificacións e coñecementos sólidos, e demostrar competencias para levar a cabo o proxecto con éxito.

 • Dotación
 •  A bolsa inclúe o desenvolvemento do plan de innovación e emprendemento de Factoría Cultural consistente en 24 horas de asesoría (durante 3 meses) distribuídas en tres bloques (mercado, oferta de valor e desenvolvemento de prototipo) onde se desenvolverán talleres de mercado, oferta, branding e mercadotecnia, así como sesións de creatividade. Súmase a isto 6 horas de seguimento do proceso (durante tres meses máis) por parte dun mentor de Factoría Cultural que seguirá a implementación do prototipo e a saída a mercado.

   A este plan de innovación e emprendemento incluiranse os servizos transversais de Factoría Cultural, tales como: 100 MB de Internet simétrico de subida e baixa de contidos, accesos a asesoramentos (entre outros: legal, contable, tecnoloxía, programación, comunicación etc). Así mesmo, inclúense outros programas de valor engadido: acceso a campaña de crowdfunding, acceso a campañas de mercadotecnia dixital e programas de visibilización. Todo iso para os dous (2) candidatos bolseiros.

   Á parte dos servizos e recursos de Factoría Cultural, a Fundación Arquia pon ao dispor dos arquitectos bolseiros dous asesores de recoñecido prestixio no eido da xestión do desenvolvemento profesional na arquitectura que titorizarán o proxecto mediante sesións presenciais e virtuais. Esta titorización orientarase á toma de decisións e guiaraos en todo o proceso de elaboración do plan de empresa e análise da súa viabilidade. Tamén facilitará ao bolseiro os contactos e as informacións que precise para traballar o seu proxecto empresarial con éxito. No caso de que o proxecto de emprendemento e innovación sexa de alcance local, dentro do territorio español, a Fundación Arquia facilitará os contactos locais pertinentes.

   Co obxectivo de equiparar as oportunidades de participación a nivel territorial, a Fundación Arquia dotará cun máximo de 1 800 euros como axuda en concepto de gastos de aloxamento o candidato gañador da bolsa non-residente na cidade de Madrid e que solicite esta prestación. Para tal fin, o candidato deberá presentar o certificado de residencia vixente do concello que corresponda.

   A Fundación Arquia asumirá os gastos do desprazamento a Madrid (un billete de ida e volta en avión, tren ou vehículo propio, segundo determine a fundación) e proporcionará cobertura nos termos da póliza de asistencia en viaxe contratada a través da aseguradora Arquiseguros.

   O aboamento da bolsa realizarase directamente a Factoría Cultural.

   No caso de que o candidato bolseiro traballe cun equipo dunha ou dúas persoas máis, Factoría Cultural bonificaría ao interesado as seguintes cantidades:

  • Bonificación 2.ª persoa: 75 % da cota mensual.
  • Bonificación 3.ª persoa: 50 % da cota mensual.

   

 • FACTORÍA CULTURAL/VIVEIRO DE INDUSTRIAS CREATIVAS
 •  Factoría Cultural/viveiro de industrias creativas é un espazo para a creación e o desenvolvemento de iniciativas empresariais nos distintos ámbitos das artes, a comunicación e as novas tecnoloxías, todos eles incluídos entre as industrias culturais e creativas. Factoría Cultural tamén se dirixe a entidades e asociacións sen ánimo de lucro que desenvolvan a súa actividade neste sector.
   É un viveiro que nace para fomentar e facer realidade proxectos innovadores e sustentables nunha contorna de traballo agradable, humana, aberta, dinámica, orientada ao usuario e que favoreza o networking, que acolle e apoia emprendedores que desexen facer realidade unha idea ou proxecto creativo.
   Factoría Cultural aspira a crear un ecosistema que facilite ao emprendedor residente o acceso aos recursos, os servizos e a formación requiridos para desenvolver a súa idea ou proxecto en condicións idóneas.
   Neste sentido, quere converterse nun referente, a nivel nacional e internacional, no mundo dos viveiros e aceleradores especializados nas industrias culturais e creativas.


  Visita a web de Factoría Cultural

Bolseiros

Os bolseiros correspondentes á convocatoria 2016 son:

Becarios

Premio

Blanca Garcia Gardelegui
E.T.S. A - Barcelona - UPC
Basel, SUIZA

Cooparchitects: Uniendo a pequeños emprendedores frente a empresas corporativas internacionales

Ana Beltrán Nadal

E.T.S. A - València - UPV
VALENCIA, ESPAÑA

EDIFICIO URBANO. Innovación social en edificios históricos