arrow-circle-down arrow-circle-left arrow-circle-up arrow-down arrow-left arrow-line-right arrow-right arrow-up ballon close facebook filter glass lock menu phone play point q question search target twitter
X

Área Profesional / Convocatorias

Emprendemento Social 2017

I Convocatoria Bolsas de Emprendemento Social

1 Bolsa de Emprendemento Social en Barcelona Activa

 

 • Bases
 • A Fundación Arquia, en colaboración con Barcelona Activa, convoca 1 bolsa de emprendemento social destinada ao desenvolvemento dun proxecto de negocio sostible con forte compoñente social, co fin de promover e apoiar a creación de iniciativas empresariais que teñan como obxectivo conseguir unha incidencia positiva na sociedade mediante a resolución de problemas actuais da poboación, dende unha vertente social ou ambiental.

  • Obxecto
  • A bolsa ten como obxectivos:

   • Promover a cultura do emprendemento e a iniciativa empresarial como motor de crecemento económico, apoiando propostas innovadoras no campo do emprendemento social.

   • Dotar os candidatos de coñecementos e ferramentas que complementen as súas habilidades emprendedoras e que os capaciten para poder facer realidade o seu proxecto de negocio.

   • Dar impulso a novos proxectos emprendedores xurdidos a partir de valores como o esforzo, o empeño e a innovación.

  • Candidatos
  • Poderán optar á bolsa aqueles profesionais titulados en Ciencias Sociais, Ciencias Xurídicas, Artes, Humanidades, Ciencias, Ciencias da Saúde, Ciencias Económicas, Empresariais, Enxeñaría e Arquitectura nunha universidade española ou fóra do país e homologado en España, que teñan permiso de residencia no territorio español, ou equipos interdisciplinarios, compostos principalmente por profesionais, cunha idea de negocio viable, creativa e innovadora.

   O proxecto pode ser desenvolvido por un ou máis membros dun estudio/sociedade/agrupamento.

   Non poderán optar á bolsa aqueles candidatos que gozasen dunha bolsa de emprendemento social da Fundación Arquia en anteriores convocatorias.

  • Calendario
  • Apertura da convocatoria: 20 de abril de 2017
   Período de inscrición: Dende o 20 de abril de 2017 ao 20 de xuño de 2017 ás 12h do mediodía
   Desenvolvemento do programa: Pendente de confirmación por Barcelona Activa. Previsto o inicio en outubro de 2017 e finaliza en abril de 2018.

  • Documentación e envío
  • A documentación requirida poderase enviar a través do formulario de "inscrición" ata o mesmo día de peche da convocatoria (30 de xuño de 2017 - 12h do mediodía).
   Máis información nas bases en PDF.

 • Inscrición
 • O proceso de inscrición realízase a través da plataforma web da Fundación Arquia e formalízase segundo os seguintes puntos:

  • A inscrición á convocatoria unicamente se poderá efectuar en liña a través da plataforma da Fundación Arquia.

  • Para poder iniciar a inscrición, necesitarase previamente acreditación na plataforma web da Fundación Arquia para aqueles que non sexan usuarios FQ ou aínda non estean acreditados.

  • A participación quedará efectuada cando sexa completado o formulario de inscrición e achegados os arquivos requiridos na convocatoria. Non se aceptarán propostas presentadas por outro medio que non sexa Internet.

  • A decisión do xurado será inapelable.

  • A Fundación resérvase o dereito á reprodución e/ou exposición total ou parcial das propostas seleccionadas do concurso.

 • Data límite de inscrición e envío de documentación
 • 30 de xuño de 2017 ás 12h do mediodía

 • Xurado
 • O xurado estará composto por un equipo mixto de representantes de Barcelona Activa, Fundación Arquia e un asesor:

   

  María José Blanco Gutiérrez

  Representante de Barcelona Activa
  José Antonio Martínez Llabrés
  Patrón Fundación Arquia

  Mónica Bonafonte

  Directora da Escola Sert do Colexio de Arquitectos de Cataluña

  Gerardo García-Ventosa

  Director da Fundación Arquia (como secretario sen voto)
 • Criterios de valoración
 • As solicitudes serán valoradas polo xurado atendendo aos criterios seguintes:

  • Currículo académico profesional do solicitante ou de cada integrante do equipo, para avaliar a capacidade de liderado, compromiso e motivación cara ao proxecto empresarial.

  • Memoria do proxecto proposto para a bolsa en que se saliente a súa orixinalidade e viabilidade. Análise Canvas.

  Os titores e membros do xurado poderán contactar directamente cos candidatos para realizar unha entrevista personalizada no caso de que se considerase necesario aclarar aspectos sobre a idea ou proxecto.

 • Criterios de avaliación
 • Cremos en proxectos con gran potencial que deben cumprir os seguintes criterios:

  • Orixinalidade da idea de negocio: debe ser unha idea creativa e innovadora que achegue un novo enfoque de traballo e que contribúa de maneira significativa no ámbito social.

  • A idea de negocio deberá contar cunha estrutura clara, ordenada e lexible, así como estar baseada nunha oportunidade de mercado con potencial suficiente de monetización.

  • Modelo de negocio innovador con alta capacidade de xeración de valor e un gran potencial de crecemento.

  • O proxecto deberá permitir unha inserción viable no mercado: obxectivos claros e realistas, definición de estratexias e recursos necesarios para levalo á práctica, unha planificación estudada e un orzamento detallado.

  • Capacidade e liderado do emprendedor ou equipo emprendedor: cómpre posuír cualificacións e coñecementos sólidos e débense demostrar competencias para levar a cabo o proxecto con éxito.

 • Dotación
 • A bolsa inclúe unha praza no Programa de Emprendemento Social de Barcelona Activa que consiste en sesións repartidas unha vez á semana durante 6 meses que inclúen formación para a elaboración do plan de empresa, para a capacitación en habilidades emprendedoras, titorías de seguimento e experiencias emprendedoras.

  Aparte dos servizos e recursos de Barcelona Activa, a Fundación Arquia pon a disposición dos emprendedores bolseiros dende o primeiro día, un (1) asesor de recoñecido prestixio na xestión do desenvolvemento profesional relacionado co ámbito Arquitectura, que titorizará ao bolseiro durante todo o proxecto mediante sesións presenciais e en liña. Esta titorización estará orientada á toma de decisións e guiaraos durante todo o proceso de elaboración do plan de empresa e análise da súa viabilidade. Tamén proporcionará ao bolseiro, dentro das súas posibilidades, os contactos e a información que requirirá para traballar no seu proxecto empresarial con éxito. Nesta edición corresponde a Mónica Bonafonte, directora da Escola Sert do COAC, a titorización do bolseiro.

  Co obxectivo de equiparar as oportunidades de participación a nivel territorial, a Fundación Arquia subvencionará ao bolseiro cunha dotación económica de 7.000 euros como axuda en gastos de desprazamento que lle permitan trasladarse para asistir a todas as sesións en Barcelona Activa e, a parte do seu equipo, ás sesións de acompañamento se consideran que é necesario.

  A Fundación Arquia proporcionará cobertura ao bolseiro nos termos da póliza de asistencia en viaxe contratada a través da axencia de seguros Arquiseguros.

 • BARCELONA ACTIVA
 • Barcelona Activa é a organización responsable de impulsar o desenvolvemento económico da cidade de Barcelona, deseñando e executando políticas de ocupación para todos os cidadáns e favorecendo o desenvolvemento dunha economía diversificada e de proximidade.
  Dende hai 30 anos impulsa a actividade económica de Barcelona e da súa área de influencia, apoiando as políticas de ocupación, a iniciativa emprendedora e as empresas, ademais de promocionar a cidade internacionalmente e os seus sectores estratéxicos, en clave de proximidade ao territorio.

Bolseiros

Os bolseiros correspondentes á Convocatoria 2008 son:

 

Premio

Javier Fernandez Ponce
E.T.S. A - Barcelona - UPC
BARCELONA, ESPAÑA

Enersite

Suplentes (mencións)

Santiago Jiménez Cortés
E.T.S. de Arq. e Xeodesia - Univ. Alcalá
MADRID, ESPAÑA

Light, gamificamos la sosteniblidad

Irati Ezeiza Karrera
E.T.S.A - Vallès - UPC
NAVARRA, ESPAÑA

SIMBIOSIS