arrow-circle-down arrow-circle-left arrow-circle-up arrow-down arrow-left arrow-line-right arrow-right arrow-up ballon close facebook filter glass lock menu phone play point q question search target twitter
Las cookies propias y de terceros nos permiten mejorar nuestros servicios. Al navegar por nuestro sitio web, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Más información Aceptar
X

Área Profesional / Convocatorias

arquia Becas

QUANT A ARQUIA/BECAS 2019

La Fundación Arquia convoca anualment 24 beques dirigides a estudiants i joves arquitectes d'escoles d'Espanya i Portugal, destinades a la realització de pràctiques professionals en 20 estudis europeus d'arquitectura, entre els quals hi ha 5 premis Pritzker. En la mateixa convocatòria es lliuren 1 beca per a la realització de pràctiques de gestió cultural a la Fundación Arquia, 3 beques destinades a la realització de pràctiques a l'Administració pública, Ministeri de Foment, Direcció General d'Arquitectura, Habitatge i Sòl a Madrid, i 2 beques més per a joves arquitectes destinades a la realització de pràctiques professionals a la Fundación Metrópoli de Madrid. Es lliuren, a més, 2 beques de matrícula per a la participació en el Campus d'Ultzama, organitzat per la Fundación Arquitectura y Sociedad. 20 beques es destinen als candidats amb millor expedient acadèmic i 12 als premiats en el concurs de projectes proposat per un únic jurat convidat per la Fundación Arquia per a cada edició. La durada de les pràctiques és de 6 mesos i les que es realitzin a la Fundación Metrópoli es poden prorrogar per 6 mesos més. Les beques de matrícula tenen una durada de 2 setmanes.

 

L'objectiu de les beques és donar als candidats la possibilitat de complementar mitjançant pràctiques professionals els coneixements adquirits durant la seva formació, i contribuir a l'acostament entre els àmbits professional i acadèmic facilitant l'accés dels beneficiaris a estudis d'arquitectura qualificats.

 

Així mateix, el programa fomenta la mobilitat dins d'Europa, entenent-la com un factor enriquidor del desenvolupament personal. La pràctica es realitzarà, necessàriament, en un estudi d'arquitectura situat en una comunitat autònoma diferent de la de residència o estudi del becari.

 

El programa de beques es realitza anualment des de l'any 2000, i actualment s'està duent a terme la XX convocatòria. Fins al moment, s'han concedit 411 beques a estudiants i arquitectes procedents de totes les escoles espanyoles d'arquitectura.

 

Els estudis professionals amb els quals la Fundación Arquia acorda l'admissió de becaris els seleccionen estudiants d'escoles espanyoles d'arquitectura com els seus preferits per fer pràctiques professionals a través de les enquestes en línia realitzades per la Fundación Arquia, cada 3 anys a través d'una enquesta en línia.

 

La Fundación Arquia subvenciona el becari amb una dotació econòmica de 7.000 € (destinacions nacionals) i 9.000 € (destinacions estrangeres). Assumeix, a més, les despeses de desplaçament al lloc de pràctiques, i proporciona al becari cobertura en els termes de la pòlissa d'assistència en viatge i les aportacions a la Seguretat Social, segons correspongui.

 • FAQ 2019
 • Qui pot participar?

  Hi podran participar els estudiants matriculats al curs 2018/2019 que hagin superat en alguna escola d'arquitectura d'Espanya o Portugal, com a mínim, el 60 % dels crèdits necessaris per obtenir el títol que els habilita per a l'exercici de la professió d'arquitecte.
  També hi podran participar els joves arquitectes que hagin obtingut el títol que els habilita per a l'exercici de la professió d'arquitecte en una escola d'arquitectura d'Espanya o Portugal, o hagin obtingut el títol fora d'aquests països i l'hagin homologat en algun d'aquests després del 30 d'abril de 2017.
  No poden optar a la beca aquells candidats que hagin gaudit d'una beca de la Fundación Arquia en una convocatòria anterior.
  No podran participar els estudiants d'universitats estrangeres que estiguin estudiant temporalment en alguna escola espanyola d'arquitectura a través del programa Erasmus.

  Quin és el període d'inscripció?

  La inscripció podrà realitzar-se a partir de la primera setmana de gener fins a les 12 del migdia (hora peninsular espanyola) del dia 30 d'abril de 2019 a través de la pàgina web de la Fundación Arquia, http://fundacion.arquia.es/becas/Convocatoria/2019.

  Com puc inscriure'm?

  La inscripció al programa de beques només podrà realitzar-se a través del sistema d'inscripció en línia, emplenant el formulari habilitat a l'efecte en prémer el botó 'inscripció convocatòria 2019' ubicat al web FQ (concursos>beques>edició 2019)

  Quines són les modalitats de participació?

  Hi ha dues modalitats de participació: CONCURS i EXPEDIENT. Per la modalitat d'EXPEDIENT, es podrà optar a realitzar les pràctiques en un dels 24 estudis d'arquitectura esmentats a les bases, a la Fundación Arquia, a l'Administració pública que depèn del Ministeri de Foment, Direcció General d'Arquitectura, Habitatge i Sòl, a la Fundación Metrópoli i al Campus d'Ultzama; i per la modalitat de CONCURS, es podrà optar únicament a realitzar les pràctiques en un dels 24 estudis d'arquitectura esmentats a les bases.

  Com hi puc participar?

  Podeu participar en una de les modalitats o en les dues a la vegada dins de la mateixa convocatòria. Per optar també a realitzar les pràctiques a la Fundación Arquia, a la Direcció General d'Arquitectura, Habitatge i Sòl, a la Fundación Metrópoli i/o al Campus d'Ultzama, heu de seleccionar-les, amb la qual cosa els participants d'escoles espanyoles tindrien 6 opcions possibles d'accedir a una beca en aquesta edició; i els participants d'escoles portugueses, 5 opcions.

  • En el cas de participar per a la modalitat ‘Concurs’, el participant quedarà inscrit després de marcar la casella indicada per a aquesta modalitat. L'enviament de la documentació sol·licitada a les bases (vegeu l'apartat 3. 2.), es realitzarà des de l'àrea privada de cada participant.
  • En el cas de participar per la modalitat ‘Expedient’ per optar a realitzar les pràctiques en un dels 24 estudis d'arquitectura, el participant quedarà inscrit després de marcar la casella corresponent a aquesta modalitat i després de completar les dues caselles on se sol·liciten les mitjanes de les assignatures aprovades. Segons s'indica en l'Annex 1 de les bases del concurs, es calcularan, d'una banda, totes les assignatures aprovades de la carrera (incloses les del departament de projectes) i d'altra banda, només les assignatures aprovades que pertanyin al departament de projectes.
  • Per optar a realitzar les pràctiques a la Fundación Metrópoli, els interessats que compleixin els requisits detallats a les bases han de seleccionar la casella corresponent.
  • Per optar a realitzar les pràctiques a la Direcció General d'Arquitectura Habitatge i Sòl, els interessats que compleixin els requisits detallats a les bases hauran de seleccionar la casella corresponent.
  • Per optar a realitzar les pràctiques a la Fundación Metrópoli, els interessats que compleixin els requisits detallats a les bases han de seleccionar la casella corresponent.
  • Per optar a participar al Campus d'Ultzama, els interessats que compleixin els requisits detallats a les bases han de seleccionar la casella corresponent.

   

  Com es realitza l'adjudicació de les beques?

   Una vegada tancada la convocatòria, comença el procés de preselecció previ a la publicació dels resultats.

  • En l'opció Expedient Acadèmic, les beques es distribuiran de manera proporcional al nombre d'inscripcions rebudes en aquesta modalitat per centre d'estudis. Una vegada es determini el nombre de beques per centre o per grup de centres, les sol·licituds s'ordenaran segons la suma de la mitjana de les notes obtingudes en les assignatures superades de la carrera i la mitjana de les notes obtingudes en les assignatures superades de projectes. D'aquesta manera, es preseleccionen els candidats amb millors qualificacions, per a cada escola o grup d'escoles.
  • A l'opció Concurs, es procedirà a distribuir les deu beques de manera proporcional al nombre de concursants presentats per centre d'estudis. Un cop s'assigni el nombre de beques per escola o grup d'escoles, el jurat realitzarà una revisió de les propostes presentades i procedirà a la selecció de les 10 propostes finalistes.
   Un cop preseleccionats els 12 candidats per la modalitat de concurs, elegits pel jurat únic, i els 20 candidats per la modalitat d'expedient, es realitzarà la verificació de les dades enviades en la inscripció. A aquest efecte, se sol·licitarà als estudiants participants una còpia de l'expedient acadèmic, a fi de verificar el compliment dels crèdits aprovats. (En el cas dels participants seleccionats per expedient, s'haurà d'indicar quines assignatures pertanyen al departament de projectes).

   

  Quin és l'ordre d'adjudicació de les beques per a la modalitat Expedient Acadèmic?

   En primera instància, s'adjudicaran les 12 beques destinades a pràctiques en estudis europeus a estudiants d'arquitectura o arquitectes recentment titulats en funció de l'ordre de prelació de la mitjana de les notes del seu expedient acadèmic; posteriorment, i també per ordre de prelació, s'adjudica la beca de la Fundación Arquia entre els candidats que hagin seleccionat la casella corresponent. A continuació s'adjudiquen les 3 beques per realitzar pràctiques a la Direcció General d'Arquitectura, Habitatge i Sòl, entre els participants que ho hagin sol·licitat. Les tres beques s'atorgaran a escoles d'àmbits geogràfics diferents.
  Posteriorment, s'adjudicaran les 2 beques per realitzar pràctiques a la Fundación Metrópoli entre els arquitectes recentment titulats interessats en urbanisme, innovació i desenvolupament de la ciutat que ho hagin sol·licitat, i seguint l'ordre de prelació. Les beques s'atorgaran a escoles d'àmbits geogràfics diferents.
  En última instància, s'adjudicaran les 2 beques de matrícula per participar al Campus d'Ultzama.

  Com es trien els estudis de destí?

   Un cop verificades les dades, i abans de la publicació dels resultats, es comunicarà individualment als candidats que resultin seleccionats l'obtenció de la beca.
  A partir d'aquest moment, la comunicació amb els becaris, a més de realitzar-se a través de la seva 'àrea privada' i per correu electrònic, també es podrà realitzar per correu postal o via telefònica.
  En una primera instància, la Fundació sol·licitarà als becaris guanyadors de la realització de pràctiques professionals en un estudi europeu d'arquitectura, una llista amb l'ordre de preferències dels 24 estudis proposats. Després de processar la informació elaborada pels 24 guanyadors, la Fundació comunicarà a cada becari l'estudi de destí.

  Quan es fan públics els resultats?

  Durant la primera setmana del mes de juliol de l'any en curs.

  Se signa un conveni de pràctiques?

  Sí, una vegada realitzada l'adjudicació i abans d'incorporar-se a l'estudi de destinació, el becari signarà un conveni de pràctiques amb la Fundación Arquia. Se li enviaran dues còpies signades pel director i n'haurà de tornar una signada per ell/a. A més, haurà d'enviar, mitjançant la seva 'àrea privada', el seu curriculum vitae perquè la Fundació el presenti a l'estudi de destinació.

  L'estudi de destí pot rebutjar el becari?

  Sí, tant els estudis de destinació europeus com la Fundación Arquia, l'Administració pública, Ministeri de Foment, Direcció General d'Arquitectura, Habitatge i Sòl, la Fundación Metrópoli o la Fundación Arquitectura y Sociedad, tenen la facultat de no acceptar el becari, sense que la Fundació l'hagi d'indemnitzar de cap manera.

  Com es realitza el pagament als becaris?

   En primer lloc, el becari ha d'obrir un compte corrent a Arquia Banca i comunicar-ne el número a la Fundació. En aquest compte se li faran els sis ingressos mensuals corresponents al període en el qual realitzi les pràctiques.
  El primer pagament es farà efectiu després de la recepció del comunicat d'inici del període de pràctiques per part del despatx i no abans dels 15 dies previs a la data prevista.
  Per poder efectuar el sisè i últim pagament, el becari ha de lliurar a la Fundació una carta de conformitat per part del despatx de destí o de l'Administració pública, Ministeri de Foment, Direcció General d'Arquitectura, Habitatge i Sòl, o de la Fundación Metrópoli, segons correspongui. A més, haurà de lliurar un qüestionari i un dossier en format PDF on descrigui la seva experiència, que podrà obtenir i completar des de la seva 'àrea privada'. Aquests documents seran de coneixement públic a través de la pàgina web de la Fundació.
  Els guanyadors de la beca per realitzar les pràctiques a la Fundación Metrópoli podran estendre el seu període de pràctiques fins a un any, a criteri de la Fundación Metrópoli.
  La Fundación Arquia abonarà a la Fundación Arquitectura y Sociedad les despeses de matrícula.
  A més, s'ingressaran les despeses de desplaçament.
  A tots els pagaments se'ls aplicaran les retencions de Seguretat Social i IRPF vigents.

  La Fundación Arquia farà les aportacions a la Seguretat Social?

  Sí, ho farà segons correspongui. A més, proporcionarà al becari cobertura en els termes de la pòlissa d'assistència en viatge. La Targeta Sanitària Europea necessària per utilitzar a les destinacions europees, l'haurà de sol·licitar el beneficiari.

  Quan es realitza l''acte de lliurament' de beques?

  L''acte de lliurament' de les beques té lloc el mes d'octubre i hi han d'assistir tots els becaris. En el marc d'aquest acte, es realitzarà un recorregut arquitectònic per la ciutat triada.

  Quan es poden realitzar les pràctiques a l'estudi de destí?

  La data per a la realització de les pràctiques l'ha d'acordar el becari amb el despatx adjudicat, amb la Direcció General d'Arquitectura, Habitatge i Sòl, o amb la Fundación Metrópoli, segons correspongui. La Fundación Arquia facilitarà al becari les dades de contacte. Segons s'indica a les bases, el becari ha de tenir disponibilitat temporal per poder incorporar-se a l'estudi en el termini de 6 mesos des de l'adjudicació de la beca, és a dir, s'ha d'incorporar a les pràctiques abans del 30 de gener de 2019, llevat que s'hagi arribat a un acord amb l'estudi o entitat de destinació. D'altra banda, com que el termini de realització de pràctiques a la Fundación Metrópoli o la Direcció General d'Arquitectura, Habitatge i Sòl es podria allargar 6 mesos més, aleshores s'assumiria la corresponent extensió de la data de finalització.
  Es podria superar aquest termini en cas que el despatx, la Fundación Arquia, la Direcció General d'Arquitectura, Habitatge i Sòl, o la Fundación Metrópoli hi estiguin d'acord.

  Quin és el període de pràctiques?

  El període de pràctiques en la serà de 6 mesos, i en el cas de la Fundación Metrópoli i de la Direcció General d'Arquitectura, Habitatge i Sòl, aquest període es podrà renovar per 6 mesos més, a criteri d'aquestes entitats.

  Quina és la dotació econòmica de la beca?

  Durant el període de pràctiques, la Fundación Arquia subvencionarà el becari amb una dotació econòmica de 7.000 € (destinacions nacionals) i 9.000 € (destinacions estrangeres). En el cas que es renovi el període de 6 mesos a la Fundación Metrópoli o a la Direcció General d'Arquitectura, Habitatge i Sòl, la Fundación Arquia subvencionarà el becari amb 7.000 € més.

  Qui busca l'allotjament a la ciutat de destinació?

  El becari ha de buscar l'allotjament a la ciutat de destinació amb la suficient antelació, especialment a les ciutats estrangeres (almenys dos mesos abans).

  Què haig de fer en finalitzar les pràctiques?

   El becari ha d'enviar a la Fundació un text de conformitat de l'estudi, de l'Administració pública, Ministeri de Foment, Direcció General d'Arquitectura, Habitatge i Sòl, o de la Fundación Metrópoli que convalidi el compliment de tot el període de pràctiques. Alhora, el becari haurà de completar el qüestionari i el dossier acordats al conveni, que podrà obtenir a la seva 'àrea privada'. Quan s'hagi completat la tramesa d'aquesta documentació, la Fundació procedirà a efectuar la tramitació de l'últim pagament.
  A més, amb l'objectiu d'utilitzar els nous mitjans de difusió de la plataforma web de la Fundació, es recomana el lliurament d'un audiovisual domèstic (tipus mòbil) amb el relat de l'experiència viscuda durant les pràctiques.
  El becari ha d'enviar a la Fundació el comprovant de les despeses del bitllet de tornada, després d'haver-ne rebut la conformitat sobre el cost, perquè la Fundació realitzi els tràmits corresponents per concretar-ne el pagament.

 • CONVENIS
 • Amb l'objectiu de difondre els mecanismes que garanteixen la transparència utilitzada per la Fundación Arquia en les seves actuacions i procediments, a continuació s'exposen els CONVENIS TIPUS DE COL·LABORACIÓ que aquesta entitat signa amb cada BECARI i amb les DESTINACIONS on es realitzen les pràctiques professionals d'arquitectura.

Registreu-vos a la Fundació

Registreu-vos com a usuari de la Fundació en els diferents perfils d'usuari