arrow-circle-down arrow-circle-left arrow-circle-up arrow-down arrow-left arrow-line-right arrow-right arrow-up ballon close facebook filter glass lock menu phone play point q question search target twitter
X

Área profesional / Convocatorias

arquia/teses

Concurso bienal de teses de Arquitectura destinado á selección de teses doutorais inéditas para a súa posterior publicación nunha das coleccións editadas pola Fundación Arquia. Convocatorias realizadas: 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009 e 2011.

 

 • Bases de participación
  • Obxecto do concurso
  • A Fundación Arquia ten por obxectivo promover e fomentar as actividades culturais no campo da Arquitectura. Entre estas actividades atópase a colección arquia/teses, orientada á publicación de teses doutorais de Arquitectura relevantes pola súa achega ao coñecemento arquitectónico, unha vez revisadas e adaptadas polos seus respectivos autores. Deste xeito, a colección arquia/teses pretende poñer ao alcance do público interesado nos estudos sobre Arquitectura un material valioso ao que, doutro modo, resultaría difícil acceder.

   Coa intención de incrementar o repertorio editorial da colección, a Fundación Arquia convoca un concurso bienal orientado á selección de teses doutorais inéditas.

  • Concursantes
  • Poderán participar no concurso aqueles arquitectos españois que leran a súa tese doutoral en calquera escola ou facultade de Arquitectura do mundo, así como aqueles arquitectos estranxeiros que leran a súa tese doutoral en calquera escola de Arquitectura española.

  • Documentación solicitada
  • Na primeira fase do concurso, os concursantes deberán presentar o abstract da tese e un expediente dun máximo de vinte páxinas escrito en lingua castelá que conteña o índice da tese, un resumo do contido e unha breve explicación dos procesos de reelaboración que o autor considera necesarios para adaptar a tese á liña editorial da colección arquia/teses da Fundación Arquia.

  • Composición do xurado
  • O xurado estará composto por: 
   Xavier Monteys Roig (Presidente): Catedrático de Proxectos arquitectónicos da Escola Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona.
   Luís Martínez Santa–María: Profesor de Proxectos arquitectónicos da Escola Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.
   María Melgarejo Belenguer: Profesora de Proxectos da Escola de Arte e Deseño de Valencia.
   Carlos Gómez Agustí: como patrón e en representación da Fundación Arquia.

   Actuará como secretario, con voz mais sen voto, o director da colección arquia/teses, Carlos Martí Arís, profesor titular de Proxectos da Escola Técnica Superior de Arquitectos de Barcelona.

  • Calendario
  • O prazo de admisión da documentación solicitada comezará o 11 de abril de 2013 e rematará o 12 de xuño de 2013.

   Cada membro do xurado seleccionará entre os expedientes presentados un máximo de cinco traballos que accederán á fase final do concurso.

   A primeira semana de setembro de 2013 solicitarase un exemplar completo do traballo da tese aos concursantes que pasen á fase final.

   Durante a primeira semana de decembro, terá lugar a reunión do xurado para determinar o veredicto do concurso. O veredicto publicarase a segunda quincena de decembro de 2013.

  • premios
  • O xurado poderá conceder un máximo de dous premios e catro mencións. Os premios consisten no compromiso da Fundación Arquia de editar as teses.

   O compromiso de edición estará condicionado polo traballo de reelaboración necesario que deberá realizar o autor da tese de acordo aos criterios editoriais da Fundación Arquia.

   As teses que obteñan unha mención terán unha consideración preferente nos plans editoriais da Fundación Arquia.

   O concurso poderá declararse deserto. O veredicto do concurso comunicarase aos participantes por correo electrónico e será inapelable.

  • Procedemento de rexistro
  • Proceso de alta e inscrición no concurso Teses para novos usuarios da plataforma:

   • Se aínda non es usuario da plataforma da Fundación, deberás inscribirte no concurso Teses cun clic na ligazón "">Inscrición IX concurso bienal" ou no botón ">"Rexistrarse" na parte inferior esquerda do menú.
   • Enviaráselle un correo tras recibir a súa solicitude de inscrición, que se validará manualmente na Fundación e deberá agardar á recepción dun segundo correo electrónico que confirme a súa participación no concurso.
   • A partir dese momento, terá acceso á súa área privada ao conectarse á plataforma co seu usuario (correo electrónico) e o contrasinal que facilitou anteriormente na inscrición.
   • Dende a área privada deberá dar de alta a tese coa que vai participar no concurso automaticamente.

    

   Proceso de alta e inscrición no Concurso Teses para usuarios da plataforma que non participaran en Teses 2011:

   • Para un usuario xa rexistrado na plataforma, mais que non participara no concurso Teses 2011, deberá conectarse á plataforma co seu usuario (correo electrónico) e contrasinal.
   • Despois, deberá inscribirse no concurso Teses 2013 cun clic na ligazón "Rexistrarse en arquia/teses".
   • Enviaráselle un correo en canto se reciba a súa solicitude de inscrición, que se validará manualmente na Fundación e deberá agardar á recepción dun segundo correo electrónico que confirme a súa participación no concurso.
   • A partir dese momento, terá acceso á súa área privada ao conectarse á plataforma co seu usuario (correo electrónico) e o contrasinal que facilitou anteriormente na inscrición.
   • Dende a área privada deberá dar de alta a tese coa que vai participar no concurso automaticamente.

    

   Proceso de inscrición para usuarios que xa participaran en Teses 2011:

   • O usuario deberá acceder á súa área privada co usuario (correo electrónico) e contrasinal co que se rexistrou no seu día e premer no botón "participar no concurso 2013"

    


   A novena convocatoria do concurso bienal de teses doutorais de Arquitectura da Fundación foi posible grazas á financiación obtida do Fondo de educación e promoción de Arquia Caja de Arquitectos.

   Fundación Arquia
   Abril 2013