arrow-circle-down arrow-circle-left arrow-circle-up arrow-down arrow-left arrow-line-right arrow-right arrow-up ballon close facebook filter glass lock menu phone play point q question search target twitter
X

Área profesional / Convocatorias

arquia/teses

Concurso bienal de teses de Arquitectura destinado á selección de teses doutorais inéditas para a súa posterior publicación nunha das coleccións editadas pola Fundación Arquia. Convocatorias realizadas: 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009 e 2011.

 

 • Bases de participación
  • Obxecto do concurso
  • A Fundación Arquia ten por obxecto promover e fomentar as actividades culturais no campo da arquitectura. Entre estas actividades está a colección arquia / tese, dirixida á publicación de teses doutorais sobre arquitectura que son relevantes pola súa achega ao coñecemento arquitectónico, unha vez son revisadas e adaptadas polos seus respectivos autores. Deste xeito, a colección arquia/teses pretende poñer ao alcance do público interesado nos estudos sobre arquitectura un valioso material que, doutra forma, resultaría de difícil consulta.

   Coa intención de incrementar o fondo editorial da colección, a Fundación Arquia convoca un concurso bienal orientado á selección de teses doutorais inéditas.

  • Concursantes
  • Poderán participar no concurso aqueles arquitectos españois que lesen a súa tese doutoral en calquera escola ou facultade de Arquitectura do mundo, así como aqueles arquitectos estranxeiros cuxa tese doutoral fose lida en calquera escola de Arquitectura española.

  • Documentación solicitada
  • Na primeira fase do concurso, os concursantes deberán presentar o abstract da tese e un expediente dun máximo de vinte páxinas escrito en lingua castelá que conteña o índice da tese, o resumo do contido e unha breve explicación das operacións que o autor considera necesarias para converter a tese nun libro.

  • Composición do xurado
  • O xurado estará composto por: 
   José Manuel López—Peláez (presidente): catedrático de Proxectos arquitectónicos da Escola Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.
   Elisa Valero Ramos: profesora titular de Proxectos arquitectónicos da Escola Técnica Superior de Arquitectura de Granada.
   Cristina Gastón Guirao: profesora lectora de Proxectos arquitectónicos da Escola Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona.
   Emilio Tuñón Álvarez,  como patrón e en representación da Fundación Arquia.

   Actuará de secretario, con voz mais sen voto, o director da colección arquia/teses, Carlos Martí Arís, profesor titular de Proxectos da Escola Técnica Superior de Arquitectos de Barcelona.

  • Calendario
  • O prazo de admisión da documentación solicitada comezará o 11 de abril de 2011 e rematará o 8 de xuño de 2011.

   Cada membro do xurado seleccionará un máximo de catro traballos entre os expedientes presentados para acceder á fase final do concurso.

   A primeira semana de setembro de 2011, solicitarase un exemplar completo do traballo da tese aos concursantes que pasen a dita fase final.

   Durante a primeira semana de decembro celebrarase a reunión do xurado para proceder ao veredicto do concurso. O veredicto publicarase a segunda quincena de decembro de 2011.

  • premios
  • O xurado poderá conceder un máximo de dous premios e catro mencións. Os premios consisten no compromiso de edición das teses por parte da Fundación Arquia.

   O compromiso de edición está condicionado polo necesario traballo de reelaboración que deberá efectuar o autor da tese de acordo cos criterios editoriais da Fundación Arquia.

   As teses que obteñan unha mención terán unha consideración preferente nos plans editoriais da Fundación Arquia.

   O concurso poderá declararse deserto. O veredicto do concurso comunicarase aos participantes por correo electrónico e será inapelable.

  • Procedemento de rexistro
  • Para efectuar a inscrición, o participante ten que preinscribirse a través do formulario ao que poderá acceder dende a opción Rexistrarse situada na parte inferior no menú lateral esquerdo e premer na opción Alta do arquitecto.

   O procedemento de alta é o seguinte:

   • Solicitude de rexistro: para solicitar a alta no rexistro, é necesario completar o formulario habilitado para tal fin dende as opcións consecutivas  Rexistrarse y Alta do arquitecto e despois premer o botón Enviar.
   • Confirmación do rexistro: despois de enviar a solicitude de alta, aparecerá na pantalla un resumo dos datos de rexistro facilitados polo arquitecto, quen deberá aceptalo premendo de novo o botón Enviar.
   • Nun breve período de tempo, previa validación dos datos por parte da Fundación, o participante recibirá na dirección electrónica facilitada unha mensaxe de confirmación de que está inscrito no Concurso arquia/teses e que pode participar na nova convocatoria do Concurso bienal de teses de Arquitectura.
    A petición de alta implicará a aceptación sen reservas das condicións de uso.
   • Envío dos arquivos requiridos a través da Área privada facilitada ao usuario.
    A participación na nova convocatoria farase oficial cando se manden ditos arquivos. Para realizar o envío, o participante ten que acceder á súa Área privada dende a páxina web www.arquia.es/concursotesis introducindo o seu nome de usuario (dirección electrónica) e o contrasinal que el mesmo facilitou no formulario na parte habilitada a tal efecto no menú lateral esquerdo.

    


   A oitava convocatoria do Concurso bienal de teses doutorais de Arquitectura da Fundación foi posible grazas á financiación obtida do Fondo de Educación e Promoción de Arquia Caja de Arquitectos.

   Fundación Arquia
   abril 2011