arrow-circle-down arrow-circle-left arrow-circle-up arrow-down arrow-left arrow-line-right arrow-right arrow-up ballon close facebook filter glass lock menu phone play point q question search target twitter
X

Àrea professional / Convocatòries

arquia/tesis

 • Objecte del concurs
 • La Fundació Arquia té per objecte promoure i fomentar activitats culturals en el camp de l'arquitectura. Entre aquestes activitats trobem la col·lecció arquia/tesis, orientada a l'edició i publicació de tesis doctorals d'arquitectura rellevants per la seva aportació al coneixement arquitectònic, un cop revisades i adaptades a la línia editorial pels seus autors/es respectius/ives. La col·lecció arquia/tesis pretén d'aquesta manera, posar a l'abast del públic interessat en la investigació arquitectònica, un valuós material que, altrament, resultaria difícilment accessible.

  Amb la intenció d'ampliar i enriquir el fons editorial d'aquesta col·lecció, la Fundació Arquia convoca el present concurs biennal orientat a la selecció de tesis doctorals d'arquitectura inèdites.

 • Participants i tesis doctorals
 • Des de l'edició de 2019, la Fundació Arquia, d'acord amb el seu procès gradual d'internacionalització, obre la convocatòria a Portugal, establint-se com a Convocatòria Ibèrica, per a posar en valor l'activitat investigadora d'arquitectes portuguesos/es i escoles d'Arquitectura de Portugal.

  Per tant, podran participar al concurs aquells doctors arquitectes espanyols i portuguesos que hagin llegit la tesi doctoral en qualsevol escola d'Arquitectura del món, així com aquells arquitectes estrangers dels quals la tesi doctoral hagi estat defensada en qualsevol escola d'Arquitectura espanyola o portuguesa.

  Les tesis doctorals hauran d'haver obtingut la màxima qualificació (és a dir, excel·lent cum laude, en portuguès aprovado com distinção e louvor) i ésser inèdites, és a dir que no s'admetran aquelles tesis que hagin estat premiades, mencionades i seleccionades en altres concursos de tesis o publicades parcialment o totalment en qualsevol idioma, format o suport físic o digital. S'exclouen els articles científics en revistes indexades, d'àmbit acadèmic, que sol·liciten algunes escoles per a les acreditacions posteriors.

  Es limita a un màxim de DUES convocatòries la participació d'una tesi doctoral en el concurs biennal arquia/tesis, podran ser dues convocatòries consecutives o alternes. Per tant, no s'admetran les tesis que ja s'hagin presentat en dues o més edicions prèvies. Paral·lelament, tampoc podran participar aquelles tesis doctorals, que havent participat en convocatòries anteriors d'arquia/tesis, hagin rebut una menció o hagin resultat seleccionades, finalistes o recomanades per la publicació per part del jurat.

  Les tesis doctorals que tinguin l'urbanisme, l'ordenació del territori, paisatge, gran escala, etc. com objecte d'investigació, s'hauran de presentar al Premi Europeu Manuel de Solà-Morales 2023, el premi del qual també consisteix en l'edició de la tesi premiada en la nostra col·lecció arquia/tesis. Per tant, no s'admetran en aquesta convocatòria tesis d'aquest àmbit o disciplina arquitectònica.

 • Documentació i enviament
 • Un cop realitzada la inscripció, el candidat ha d'accedir a l'àrea privada introduint l'usuari (adreça de correu electrònic) i la contrasenya, i finalitzar la inscripció aportant un arxiu en PDF, format DIN A4 (pes màxim 2Mb) amb la següent informació:

  • Resum de la tesi doctoral de màxim 600 paraules, en espanyol.
  • índex de continguts de la tesi doctoral.
  • Nota biogràfica de màxima 100 paraules amb fotografia de l'autor/a.
  • Informe de 300 paraules sobre el procès de revisió, retall i adequació de la tesi a la línia editorial de la col·lecció arquia/tesis (caràcter divulgatiu, extensió màxima de 250.000 caràcters i 250 imatges en bona resolució i llibres de drets d'autor o amb la gestió dels mateixos).
  • Document oficial (acta del tribunal, títol de doctor, etc.) a on figuri i s'acrediti la màxima qualificació obtinguda en la tesi (Excel·lent cum laude).
  • Certificat o informe emès o generat per un agent o plataforma de detecció de plagi: URKUND o similar, que confirmi que la tesi no comet cap tipus de plagi, i que, per tant, no sobrepassi el 20% en citació o paràfrasi. Es podrà adjuntar una declaració responsable, però es sol·licitarà l'informe si la tesi resulta seleccionada.

  i completar els següents camps obligatoris que es sol·liciten:

  • Títol de la tesi, resum/abstract en espanyol, portuguès i anglès (màxim 600 paraules), tema de la tesi, director/a de la tesi, departament, data de lectura, tribunal i centre de lectura, qualificació de la tesi, etc. També es facilitarà l'enllaç al repositori universitari a on es trobi la tesi en format digital.
  • Imatge de portada o coberta (jpg 760 x 524 píxels).
  • 3 a 5 imatges de la tesi (arxiu jpg).

  La informació es pot editar fins al dia en què finalitzin les inscripcions (vegeu calendari).
  En una segona fase del concurs es sol·licitarà als candidats seleccionats un exemplar de la tesi original, en format digital (pdf) i en paper, per a la seva valoració per part del jurat. Així com el document justificant la qualificació i altres documents justificatius.

 • Idioma
 • La documentació sol·licitada per la inscripció i participació en la convocatòria s'aportarà en espanyol. Les tesis completes, en el seu idioma original de redacció, es podran presentar en la segona fase del concurs per aquelles tesis que resultin seleccionades.

 • Criteris generals de valoració
 • S'estableixen una sèrie de criteris sobre la qualitat investigadora en l'àmbit arquitectònic que han de contemplar les tesis doctorals presentades:

  • Les tesis doctorals seran originals i inèdites, tant en la presentació al concurs (no publicada anteriorment) com en el tema, l'estructura i/o el plantejament proposat.
  • Les tesis doctorals comptaran amb material de fonts originals, com ara arxius d'arquitectes, biblioteques, centres d'investigació, etc.; ja siguin nacionals o internacionals; així com referències bibliogràfiques contrastades. Per tant, l'investigador/a comptarà amb estances en aquests centres.
  • S'adequaran a la línia editorial de la Fundació Arquia i el seu caràcter divulgatiu i social (difusió del legat material i immaterial arquitectònic, temes amb caràcter universal, de demanda o compromís social, etc.); així com el seu interés i projecció internacional.
 • Calendari
 • El termini d'inscripció i admissió de la documentació sol·licitada s'iniciarà dilluns 1 de febrer de 2021 i finalitzarà el divendres 26 de mars de 2021 a les 12:00 h (migdia, hora espanyola).

  Ampliat el termini d'inscripcions fins al 9 d'abril de 2021

  1ª. Fase: 6 abril-23 juliol de 2021. Cada membre del jurat seleccionarà entre els dossiers presentats un màxim de quatre treballs d'investigació que accediran a la segona fase del concurs. A finals de juliol de 2021, es farà pública la llista de tesis seleccionades i es sol·licitarà als seus autors un exemplar complet de la tesi doctoral en format paper i digital (PDF).

  2ª Fase: (agost)-setembre-octubre i novembre 2021. . Els membres del jurat procediran a la lectura, revisió i valoració d'un màxim de 16 tesis doctorals seleccionades.

  Reunió del jurat i decisió del concurs: desembre 2021. A finals d'any té lloc la reunió del jurat per procedir a la decisió del concurs, així com ja la respectiva publicació i notificació de les tesis guardonades.

 • Composició del jurat
 • President

  JESÚS APARICIO GUISADO

  Dr. arquitecte, catedràtic (CU), Departament de Projectes Arquitectònics, Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Madrid, Universitat Politècnica de Madrid, ETSAM, UPM
  (Vot de qualitat per dirimir en cas d'empat)

  Jesús Aparicio Guisado (Madrid, 1960) és doctor Arquitecte i Catedràtic de Projectes Arquitectònics de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Madrid, ETSAM. Arquitecte per ETSAM, Màster en Arquitectura a la Universitat de Columbia. Realitza una aproximació a l'arquitectura a travès la investigació, l'ensenyament i la pràctica professional, és a dir, la unió del pensar-ensenyar-construir com un tot. Es va doctorar cum laude per l'ETSAM i des de 2009 és Catedràtic de Projectes Arquitectònics en la mateixa escola.

  Vocal

  MAGDA MÀRIA SERRANO

  Dra. arquitecta, professora agregada (Professora contractada doctora, PCD), Departament de Projectes Arquitectònics, Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès, Universitat Politècnica de Catalunya, ETSAB-ETSAV, UPC

  Magda Mària Serrano (Barcelona, 1961) és arquitecta (1987) i doctora arquitecta (1995) per la Universitat Politècnica de Catalunya. Professora Agregada del Departament de Projectes Arquitectònics de la UPC (2009-actualitat) a on imparteix docència des de 1999. Coordina assignatures de Grau i Màster Universitari en les Escoles d'Arquitectura del Vallès i Barcelona. Responsable de la Comissió de Doctorat de Projectes Arquitectònics de la UPC (2018-actualitat), ha sigut subdirectora de Pla d'Estudis de l'ETSAV (2008-2011).

  Vocal

  DANIEL RINCÓN DE LA VEGA

  Dr. arquitecte, com a patró i en representació de la Fundació Arquia

  Daniel Rincón de la Vega (Madrid, 1977) és arquitecte (2003) per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Sevilla; Doctor Arquitecte (2010) per la Universitat de Sevilla i Màster en Administració d'empreses MBA (2019) per ESADE. Compagina la seva labor professional amb la investigació i la difusió cultural. Col·labora amb estudis internacionals i ha participat en diversos projectes d'habitatges.

  Vocal

  ANA TOSTÕES

  Dra. arquitecta, catedràtica (CU), Institut Superior Tècnic, Universidade de Lisboa, Portugal. Presidenta Docomomo internacional

  Ana Tostões (Lisboa, 1959), és arquitecta (1982) pel departament d'arquitectura de l'Escola de Belles Arts de Lisboa (ESBAL), doctora arquitecta (1994) en Història de l'Art per la Universidade Nova de Lisboa (UNL) i en cultura i tecnologia en Arquitectura Moderna (IST-UL, 2003). és catedràtica a l'Institut Superior Tècnic (IST), Universidade de Lisboa, i Directora del Consell Científic d'Arquitectura; a on imparteix docència en les àrees d'Història i Teoria de l'Arquitectura. Des de 2010, és presidenta de docomomo International i docomomo Journal Editor.

  Secretari (amb veu/ sense vot)

  SOL CANDELA ALCOVER

  Arquitecta, Directora de la Fundació Arquia.

  Sol Candela Alcover (València, 1961), és arquitecta (1986) per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de València. Sòcia Fundadora de l'estudi d'arquitectura emece2. Des de 2019 és directora de la Fundació Arquia, després d'ocupar diferents càrrecs previs en el Col·legi Oficial d'arquitectes de la Comunitat València, el consell rector d'Arquia banca i el patronat de la Fundació Arquia; que consolida una trajectòria dedicada a la cultura arquitectònica i a l'aproximació de l'arquitectura a la societat.

 • premis
 • El jurat concedirà un únic PRIMER PREMI i DUES MENCIONS. El premi consisteix en el compromís d'edició i publicació de la tesi premiada, per part de la Fundació Arquia, en la col·lecció arquia/tesis.

  Una de les mencions podrà tenir menció amb caràcter honorífic a la figura de Carles Martí Arís (1948-2020, in memoriam), que va ser secretari del concurs i director de la col·lecció arquia/tesis i la cimbra. Aquesta menció especial es concedirà a aquella tesi que contribueixi al pensament i la crítica de l'arquitectura, així com a la teoria del projecte arquitectònic.

  El compromís editorial vinculat al premi estarà condicionat pel calendari i pressupost editorial de la Fundació arquia, així com el necessari treball de reelaboració que haurà d'efectuar el/la autor/a de la tesi d'acord amb els criteris editorials de la Fundació Arquia i el manual de disseny de la col·lecció arquia/tesis.

  La Fundació Arquia no té cap compromís d'edició amb les tesis que hagin obtingut una «menció» o que hagin estat recomanades per a la seva publicació per part del jurat.

  El concurs podrà ser declarat desert. La decisió del concurs es comunicarà als participants per adreça de correu electrònic i serà inapel·lable.

  La tretzena convocatòria del Concurs Biennal de Tesis doctorals d'Arquitectura de la Fundació Arquia ha sigut patrocinada per Arquia Bank.

  Fundació Arquia
  Gener de 2021